ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

 

 

Την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019 υπογράφτηκε από τον Δήμαρχο Δράμας κ. Χριστόδουλο Μαμσάκο και τον ανάδοχο η σύμβαση για το έργο που αφορά στη βελτίωση δρόμων πρόσβασης σε γεωκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Συγκεκριμένα πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες εκσκαφών, σκυροδέτησης, οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης σε αγροτικούς δρόμους στους οικισμούς της Χωριστής, του Μυλοποτάμου, του Καλού Αγρού, του Μαυροβάτου και του Ξηροποτάμου. Το συνολικό κόστος ανέρχεται στο ποσό των 500.000 ευρώ και θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο Δήμαρχος σε δηλώσεις του αναφέρει: «Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για τις κοινότητες μας. Αναβαθμίζουμε τους δρόμους γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και στηρίζουμε την γεωργία και την κτηνοτροφία του τόπου μας. Η Δημοτική μας Αρχή έχει στοχευμένα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους της Δράμας. Εξάλλου προσπαθούμε ασταμάτητα και με επιτυχία να εντάξουμε, να χρηματοδοτήσουμε και να υλοποιήσουμε σημαντικά έργα που στηρίζουν την οικονομία μας. Συνεχίζουμε το έργο που αρχίσαμε την προηγούμενη 5ετία και να είναι σίγουροι οι συμπολίτες μας ότι τα 4 χρόνια που έρχονται θα είναι παραγωγικά με πολλά έργα και εντάξεις που έχουμε ήδη δρομολογήσει».