ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7.510.000 ΕΥΡΩ

 

  • Αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων και την υγειονομική αναβάθμιση των εσωτερικών χώρων
  • Εντός Ιουνίου αναμένεται η έναρξη του έργου των οικοδομικών εργασιών για την ενεργειακή αναβάθμιση, προϋπολογισμού 2.860.000 ευρώ
  • Έμπρακτη στήριξη του Περιφερειάρχη Χρ. Μέτιου και του Αντιπεριφερειάρχη Γ. Παπαδόπουλου για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας προς όλους τους πολίτες

 

 

Τρία έργα συνολικού προϋπολογισμού 7.510.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας προχωρά η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τα έργα αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων και την υγειονομική αναβάθμιση των εσωτερικών χώρων και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας. Με τον τρόπο αυτό αποδεικνύεται η έμπρακτη στήριξη του Περιφερειάρχη κ. Χρήστου Μέτιου και του Αντιπεριφερειάρχη κ. Γιώργου Παπαδόπουλου για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας προς όλους τους πολίτες της Δράμας και των γύρω περιοχών.

Φορέας υλοποίησης των έργων είναι το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

 

Ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων του Γ.Ν. Δράμας

 

Το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας αφορά τα υποέργα για τις οικοδομικές εργασίες προϋπολογισμού 2.860.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και για τις ηλεκτροομηχανολογικές εργασίες προϋπολογισμού 2.650.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Όσον αφορά την σκοπιμότητα του έργου, η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, είναι μεγάλης σπουδαιότητας για τον Νομό, κυρίως για την δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας των κατοίκων της. Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν θα επιφέρουν μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κατά «7.393.472,50 κιλοβατώρες» και ετήσια μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε «2.301,00 τόνοι Ισοδυνάμου CO2».

Όσον αφορά το φυσικό αντικείμενο του έργου, το συνολικό εμβαδόν (δόμηση) των κτηρίων στα οποία θα γίνουν οι εργασίες είναι περίπου 23.460,37 τ.μ. και η ωφέλιμη επιφάνεια (θερμαινόμενη) είναι 21.790,37 τ.μ..

Οι οικοδομικές εργασίες περιλαμβάνουν:

-Αντικατάσταση Κουφωμάτων.

Αντικατάσταση των παλιών κουφωμάτων με καινούργια αλουμινίου, με θερμοδιακοπή και με διπλούς θερμομονωτικούς ενεργειακούς υαλοπίνακες.

-Εφαρμογή συστήματος θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος.

Κατασκευή εξωτερικού κελύφους με τοποθέτηση θερμομόνωσης πάχους 10εκ.(πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη) και έγχρωμο επίχρισμα.

Κατασκευή εσωτερικά θερμομόνωσης των στεγών πάχους 10εκ. με ημίσκληρες πλάκες πετροβάμβακα με επικάλυψη μεμβράνης αλουμινόχαρτου οπλισμένης με υαλόπλεγμα.

Οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες έχουν να κάνουμε με την αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων η οποία εκτός της ενεργειακής αναβάθμισης θα ενισχύσει την ασφαλή λειτουργία των χειρουργείων και όλου του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Όσον αφορά τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου, κατανέμεται στα υποέργα ως εξής:

1ο Υποέργο: «Οικοδομικές Εργασίες για την Ενεργειακή Αναβάθμιση κτηρίων Γενικού Νοσοκομείου Π.Ε. Δράμας», προϋπολογισμού 2.860.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α..

2ο Υποέργο: «Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες για την Ενεργειακή Αναβάθμιση κτηρίων Γενικού Νοσοκομείου Π.Ε. Δράμας», προϋπολογισμού 2.650.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α..

3ο Υποέργο: Υπηρεσία Ενεργειακού Επιθεωρητή για την Έκδοση του 2ου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων του Γενικού Νοσοκομείου Π.Ε. Δράμας, προϋπολογισμού 33.511,00 Ευρώ με Φ.Π.Α..

Το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης», Απόφαση ένταξης της Πράξης 940/23-5-2019 με ΑΔΑ: Ω1ΚΓ7ΛΒ-ΝΝΤ και Κωδικό ΟΠΣ 5037531, και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019 της ΣΑΕΠ-031/1με ΚΑΕ 2019ΕΠ03110022.

Ήδη ξεκίνησε ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός του 1ου Υποέργου «Οικοδομικές Εργασίες για την Ενεργειακή Αναβάθμιση κτηρίων Γενικού Νοσοκομείου Π.Ε. Δράμας», προϋπολογισμού 2.860.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και το έργο θα ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2020.

 

Υγειονομική αναβάθμιση των εσωτερικών χώρων

 

Ένα ακόμη σημαντικό έργο της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για το Γ.Ν. Δράμας αφορά την «Υγειονομική αναβάθμιση των εσωτερικών χώρων των κτηρίων του Γενικού Νοσοκομείου Π.Ε. Δράμας».

Σκοπός της υλοποίησης του έργου είναι η αναβάθμιση των εσωτερικών χώρων των κτηρίων του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, είναι μεγάλης σπουδαιότητας για τον νομό, κυρίως για την δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας των κατοίκων του. Η αντικατάσταση των παλαιών υπερβολικά φθαρμένων δαπέδων όλων των χώρων του Νοσοκομείου με νέο σύγχρονο τάπητα PVC με προδιαγραφές υγειονομικού ενδιαφέροντος αντιβακτηριδιακό και πολύ ανθεκτικό, αλλά και η ανανέωση των χρώσεων των εσωτερικών τοίχων με οικολογικά χρώματα αντιβακτηριδιακά, θα συνεισφέρουν ουσιαστικά στην μείωση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, στην μείωση χρήσης φαρμάκων λόγω των μειωμένων λοιμώξεων, στην ασφάλεια και διευκόλυνση πρόσβασης και κίνησης ειδικά των ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ ασθενών. Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν, θα αναβαθμίσουν την παροχή υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους του νομού μας, διότι αφ ενός θα μειωθούν οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, αφετέρου θα βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του προσωπικού διότι θα έχει ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον το οποίο μειώνει το στρές και την κόπωση.

Όσον αφορά το φυσικό αντικείμενο του έργου, το συνολικό εμβαδόν των δαπέδων των κτηρίων του Νοσοκομείου Δράμας, στα οποία θα γίνουν οι εργασίες είναι περίπου 14.500,00 τ.μ., ενώ και η επιφάνεια των εσωτερικών τοίχων στους οποίους θα γίνει η ανανέωση των χρώσεων, είναι 26.000,00 τ.μ..

Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις που θα γίνουν αφορούν:

  1. Επίστρωση τάπητα από PVC

Για τα δάπεδα γενικών χώρων (χώροι κλινικών, Ιατρείων, διοικητικών υπηρεσιών κοινόχρηστοι χώροι, διάδρομοι κ.α.) θα τοποθετηθεί τάπητας από PVC, οικολογικός, ομοιογενούς υφής, άκαυστος, αντιστατικός, με ανθεκτική μη απορροφητική και αντιμικροβιακή επιφάνεια.

  1. Επίστρωση τάπητα από PVC αντιστατικό και αγώγιμο

Στις χειρουργικές, μαιευτικές και ορισμένες εργαστηριακές αίθουσες, θα αντικατασταθεί το αντιστατικό και αγώγιμο δάπεδο. Στο καλά προετοιμασμένο λείο, επίπεδο και καθαρό υπόστρωμα, θα ακολουθήσει τοποθέτηση πλέγματος από χάλκινες ταινίες διατομής 10Χ0,10 mm περίπου που θα στρωθεί κάτω από τον αγώγιμο και αντιστατικό PVC τάπητα, ενώ θα γίνει και η σύνδεσή του με το σύστημα γείωσης του Νοσοκομείου. Τέλος θα γίνει η επίστρωση του νέου αντιστατικού, αγώγιμου τάπητα PVC.

  1. Βαφές των εσωτερικών χώρων του Νοσοκομείου

Θα γίνει βαφή με αντιμικροβιακό χρώμα βάσεως νερού, μη φθίνουσας απόδοσης, βασισμένο σε νανομόρια αργύρου, κατάλληλο για εσωτερικές επιφάνειες νοσηλευτικών χώρων, οικολογικό πιστοποιημένο από διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα απονομής οικολογικού σήματος, άκαυστο, πιστοποιημένο για την αντιμικροβιακή του δράση κατά το Ιαπωνικό Πρότυπο JIS 2801 ή αντίστοιχο νεότερο Ευρωπαϊκό Πρότυπο.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 2.000.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Το έργο θα υποβληθεί για ένταξη και χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποδομές ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυσης της Κοινωνικής συνοχής», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Δράση 9α.18.1_ΑΝΑΠΤΥΞΗ /ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ».

Με την με αριθμό πρωτ. Α3α/Γ.Π.7761/5-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΩΔΡ465ΦΥΟ-ΩΩ0) απόφαση του Υπουργείου Υγείας εγκρίθηκε η σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου: «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ» προϋπολογισμού 2.000.000,00 ευρώ με ΦΠΑ. Η έγκριση σκοπιμότητας είναι προϋπόθεση για την χρηματοδότηση του έργου (υποβολή για ένταξη και χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη»).

Σχετική ανακοίνωση για το θέμα είχε εκδοθεί από τον Βουλευτή Ν.Δ. Νομού Δράμας κ. Κωνσταντίνο Μπλούχο, ο οποίος, μεταξύ άλλων, ανέφερε πως «με γρήγορους ρυθμούς και πολύ συντονισμένο βηματισμό, προωθήσαμε το αίτημα για την υγειονομική αναβάθμιση των εσωτερικών χώρων του Νοσοκομείου μας. Η κεντρική διοίκηση ανταποκρίθηκε άμεσα», προσθέτοντας πως «η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας ενέκρινε από άποψη σκοπιμότητας το αίτημα του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας και της 4ης Υ. Πε. για την υλοποίηση του έργου “Υγειονομική Αναβάθμιση των εσωτερικών χώρων των κτηρίων Γενικού Νοσοκομείου Π.Ε. Δράμας” συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000 €». Παράλληλα, ο κ. Μπλούχος εξέφρασε συγχαρητήρια και ευχαριστίες προς «τον Υπουργό Υγείας, την 4η Υ. Πε Μακεδονίας Θράκης και τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας. Συγχαρητήρια και ευχαριστίες ωσαύτως στον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης κ. Χρήστο Μέτιο και τον Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Γιώργο Παπαδόπουλο, χωρίς την βοήθεια των οποίων και τη στήριξη των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, το αποτέλεσμα δεν θα ήταν το αναμενόμενο και σε αυτό τον σύντομο χρόνο».

 

Χρ. Μέτιος: «Πολιτική επιλογή η στήριξη των Νοσοκομείων της Περιφέρειας»

 

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στη Δράμα, την Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020, για την υπογραφή συμβάσεων με τους αναδόχους των έργων του κόμβου Ξηροποτάμου και της γεφύρας Μαρμαριάς, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστος Μέτιος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ανέφερε πως ήταν «πολιτική μας επιλογή η στήριξη των Νοσοκομείων της Περιφέρειας», παραπέμποντας σε πρόσφατη δημόσια ανακοίνωση για το θέμα από πλευράς Περιφέρειας. Όπως είπε ο κ. Μέτιος, το ύψος των χρηματοδοτήσεων για την στήριξη του τομέα της Υγείας στην Α.Μ.Θ. φτάνει περίπου στα 89 εκ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, έχουν διατεθεί 33 εκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας που καλύπτει ανάγκες σε καρδιολογικές, νεφρολογικές, ορθοπαιδικές, ακτινολογικές, χειρουργικές, πνευμονολογικές και άλλες κλινικές σε όλα τα Γενικά Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας της Περιφέρειας. Για το Νοσοκομείο της Δράμας το ποσό φτάνει στα 3,4 εκ. ευρώ. Επίσης, για την ενίσχυση των Νοσοκομείων της Περιφέρειας απέναντι στον κορωνοϊό, έχουν δεσμευθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης επιπλέον 12,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ταυτόχρονα, η Περιφέρεια έχει ήδη διαθέσει 25 εκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για δράσεις που συνδέονται με την υγεία, την πρόνοια και την κοινωνική συνοχή είτε άμεσα (όπως είναι η ψυχική υγεία, η υποστήριξη ατόμων με άνοια, η καταπολέμηση των εξαρτήσεων) είτε έμμεσα (όπως για παράδειγμα η υποστήριξη ατόμων με αναπηρία για την κοινωνική τους ένταξη).

Επιπλέον, μέσα στον Μάιο, με εισήγηση του κ. Μέτιου στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας, εγκρίθηκε πρόσθετη ενίσχυση του τομέα της Υγείας με 11 εκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για δύο δράσεις:

-7,8 εκατομμύρια ευρώ για την πρόσληψη 229 ατόμων ιατρικών, νοσηλευτικών και άλλων ειδικοτήτων, σε όλα τα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας της Περιφέρειας

-και 3,2 εκατομμύρια ευρώ για την πρόσληψη 44 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων σε χώρους μεταναστών και προσφύγων.

Τέλος, η Περιφέρεια έχει διαθέσει 7 εκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για την ενεργειακή αναβάθμιση των Νοσοκομείων Δράμας και Διδυμοτείχου (με τα 5,5 εκ. ευρώ εξ αυτών να αφορούν το Νοσοκομείο της Δράμας).