ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο Α. ΚΑΛΛΙΑΣ

 

 

Διεξήχθησαν την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ξενοδόχων Δράμας. Οι εκλογές έγιναν στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ε.Ξε.Δ., η οποία πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο TASKO.

Το αποτέλεσμα τον αρχαιρεσιών με σειρά εκλογής ανέδειξε τους παρακάτω:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Καλλίας Άγγελος – Ξενοδοχείο «Αλώνι του κυρ Θανάση»

Στρατέλη Αννα – Ξενοδοχείο «Αχίλλειον»

Τζαμτζης Στυλιανός – Ξενοδοχείο «Κούρος»

Ανθόπουλος Δημήτριος – Ξενοδοχείο «Grand Challet»

Μασταυράλης Στυλιανός – Ξενοδοχείο «Μαριάννα»

Αναπληρωματικά Μέλη

Μπαϊρακτάρης Θάνος – Ξενοδοχείο «AYA»

Αλατζάς Ιωάννης – Ξενοδοχείο «Εμπορικό»

Εκπρόσωποι στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων Π.Ο.Ξ.

Καλλίας Αγγελος

Μπαϊρακτάρης Θάνος

 

Συγκρότηση σε σώμα

 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Ξενοδόχων Δράμας συνεδρίασε το Σάββατο 5/10/19 κατόπιν πρόσκλησης του πλειοψηφούντος συμβούλου Καλλία Άγγελου και συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Άγγελος Καλλίας

Αντιπρόεδρος: Μασταυράλης Στυλιανός

Γενικός Γραμματέας: Τζαμτζής Στυλιανός

Ταμίας: Άννα Στρατέλη

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Δημήτρης Ανθόπουλος

Στο επόμενο Δ.Σ. θα δοθούν οι σχετικές αρμοδιότητες στο κάθε μέλος του Δ.Σ. για την εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης.