Η παιδαγωγική ομάδα του «Αρκτούρου» θα υλοποιήσει στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες Δ. Δράμας «Το Χαμόγελό μας» Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με έναρξη την Πέμπτη 1 Απριλίου 2021.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση των παιδιών ως προς τις δράσεις της οργάνωσης για την άγρια ζωή, τη βιοποικιλότητα και το φυσικό περιβάλλον. Η εκπαιδευτική δράση θα υλοποιηθεί μέσω τηλεδιασκέψεων με τη χρήση διαδραστικού οπτικοακουστικού υλικού.

Οι ωφελούμενοι του κέντρου θα συμμετέχουν σε εικονικές ξεναγήσεις στα Καταφύγια του Λύκου και της Αρκούδας και θα γνωρίσουν τα μεγάλα άγρια ζώα των ελληνικών δασών.