ΤΟ HOTEL ΜΑΡΙΑΝΝΑ – ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΕ ΖΗΤΑΕΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:

  • Άριστο χειρισμό της Ελληνικής Γλώσσας (προφορική και γραπτή).
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (προφορική και γραπτή).
  • Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και άριστο χειρισμό.
  • Οργανωτικότητα, υψηλό πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας.
  • Επαγγελματισμός, μεθοδικότητα και έμφαση στην λεπτομέρεια.
  • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις.
  • Ευχάριστη προσωπικότητα.
  • Επικοινωνία με τους πελάτες και διάθεση για τη σωστή, γρήγορη και άμεση επίλυση κάθε ανάγκης ή απαίτησης.

Αποστολή βιογραφικών: [email protected]

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944572562 κ. Καρασαββίδου Άννα