Πραγματοποιήθηκε εκλογική διαδικασία για ανάδειξη Δ.Σ. στην Τοπική Οργάνωση Δράμας της «Δημιουργίας Ξανά».

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Η «Δημιουργία Ξανά» ως ένα κόμμα που καινοτομεί και πρωτοπορεί, εισάγοντας για πρώτη φορά την ηλεκτρονική ψηφοφορία στην Ελλάδα κατά την ίδρυσή της, συνεχίζει αυτή την παράδοση και στις εκλογές των τοπικών οργανώσεων σε όλη τη χώρα.

Η εφορευτική επιτροπή ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του Δ.Σ. της Τ.Ο. Δράμας της «Δημιουργίας Ξανά» που διεξήχθη με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του συστήματος ΖΕΥΣ, στις 3/03/2019 από τις 00:00 και ολοκληρώθηκε στις 04/03/2019 στις 00:00

Οι εκλεγέντες με σειρά εκλογής είναι οι εξής:

1) Δημήτριος Κουκουτσολίδης (Τ.Ο. ΔΡΑΜΑΣ)

2) Γεώργιος Δόβρος (Τ.Ο. ΔΡΑΜΑΣ)

3) Άγγελος Παντσελής (Τ.Ο. ΔΡΑΜΑΣ)

4) Αβραάμ Καραγιαννίδης (Τ.Ο. ΔΡΑΜΑΣ)

5) Βασίλειος Καραουλάνης (Τ.Ο. ΔΡΑΜΑΣ)

Στη συνέχεια στην Δράμα στις 04/03/2019, τα εκλεγμένα μέλη της Τ.Ο. ΔΡΑΜΑΣ, συνήλθαν σε συνεδρίαση και με πλήρη απαρτία συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Δημήτριος Κουκουτσολίδης (ΔΡΑΜΑ)

Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Δόβρος (ΔΡΑΜΑ)

Γραμματέας: Άγγελος Παντσελής (ΔΡΑΜΑ)

Ταμίας: Αβραάμ Καραγιαννίδης (ΔΡΑΜΑ)

Μέλος ΔΣ: Βασίλειος Καραουλάνης (ΔΡΑΜΑ)