Η Ιερά Μητρόπολις Δράμας αναγγέλλει εις το ευσεβές πλήρωμά της ότι την Κυριακήν 5ην Ιουνίου 2022, θα τελεσθή εις τον Ιερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Εισοδίων της Θεοτόκου το τεσσαρακονθήμερον μνημόσυνον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μακαριστού Μητροπολίτου Δράμας κυρού Παύλου, όστις επί δεκαεπτά έτη διεποίμανε ευόρκως την Ιεράν Μητρόπολιν Δράμας.