ΑΡΘΡΟ

Του Χρήστου Καραγιαννίδη

Πρώην Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ν. Δράμας

 

 

 

 

«Όταν θα ‘ρθείς να με ξεθάψεις απ’ τις στάχτες

και διώξεις από πάνω μου όλη τη σκουριά

και ξαναβάλεις τις ρόδες μου σε ράγες

και εγώ αρχίσω να κυλάω ξανά»

Τρύπες

 

Το άρθρο του Βουλευτή της Ν.Δ. κ. Κ. Μπλούχου αναζωπύρωσε την κουβέντα για την νέα σιδηροδρομική γραμμή που επιδιώκει να κατασκευάσει η Κυβέρνηση ενώ ταυτόχρονα ανέδειξε και μερικά ζητήματα που αφορούν την γενικότερη αντίληψη που έχει ο Βουλευτής αλλά και η Ν.Δ. για τους πολίτες της Δράμας.

Σίγουρα τα απαξιωτικά λόγια και οι αρνητικοί χαρακτηρισμοί που γράφτηκαν από την πλευρά του κ. Μπλούχου ξενίζουν και δεν βοηθούν στο να υπάρξει μία κουβέντα που θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν την σιδηροδρομική σύνδεση της Δράμας.

Όταν δεν υπάρχει κριτική επί των επιχειρημάτων αλλά χαρακτηρισμοί, και μάλιστα τόσο απαξιωτικοί, επί των προσώπων που έχουν διαφορετική άποψη τότε η κουβέντα δεν ξεκινά σε σωστές βάσεις.

Όμως το σημαντικό είναι ο σιδηρόδρομος και οι θέσεις που παίρνουν τα κόμματα, οι αυτοδιοικητικές παρατάξεις και οι άνθρωποι που εκπροσωπούν θεσμούς είτε αιρετοί, είτε υπηρεσιακοί.

Μία βασική διευκρίνηση μπορεί να γίνει εξαρχής για τον χαρακτήρα που θα έχει μία σιδηροδρομική όδευση και τι θα πρέπει να εξυπηρετεί. Ο σιδηρόδρομος κατά την άποψή μου θα πρέπει να είναι εμπορευματικός, δηλαδή να μεταφέρει παντός είδους προϊόντα με αποτέλεσμα να μειώνει εξαιρετικά τα κόστη μεταφοράς δίνοντας έτσι μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης στις περιοχές που διασχίζει. Φυσικά θα μεταφέρει και πολίτες με γρήγορο και ασφαλή τρόπο συνδέοντας όλες τις πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κάτι που σίγουρα δεν κάνει η πρόταση που θέλει να υλοποιήσει η Κυβέρνηση καθώς αποκόπτει τις Σέρρες και την Δράμα από την σιδηροδρομική σύνδεση.

Εδώ λοιπόν έχουμε την εναλλακτική πρόταση του Κ. Κατσιμίγα (επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία) που είναι πλήρως τεκμηριωμένη και με τεχνικά χαρακτηριστικά δίνει μία διαφορετική όδευση και συνδέει Σέρρες και Δράμα με τις υπόλοιπες πόλεις των προαναφερόμενων περιφερειών και είναι στα ίδια χιλιόμετρα με την πρόταση που προωθείται από την κυβέρνηση.

Ας δούμε όμως μερικά σημεία της κυβερνητικής πρότασης που προκαλούν την κοινή λογική.

Γράφτηκε και από τον κ. Μπλούχο πως το παιχνίδι έχει κριθεί καθώς η απόφαση πάρθηκε για την μελέτη που κατατέθηκε και άρα δεν υπάρχει κανένα περιθώριο αντίδρασης. Ουδέν ψευδέστερο.

Καταρχάς η συγκεκριμένη μελέτη είναι μελέτη χάραξης και όχι τεχνική μελέτη και όπως έχει περιγράψει και ο Κ. Κατσιμίγας σε κείμενο του η συγκεκριμένη μελέτη «δεν είναι ούτε το 3% των απαιτούμενων μελετών που θα οδηγήσουν σε δημοπράτηση έργου» άρα υπάρχουν πολλά, πολλά πράγματα ακόμα που πρέπει να γίνουν για να θεωρήσουμε ότι όλα έχουν κριθεί και δεν αλλάζουν. Και καθώς το κόστος των μελετών θα είναι της τάξης των αρκετών δεκάδων εκατομμυρίων που φυσικά δεν θα χρηματοδοτηθούν από ΕΣΠΑ μας δίνεται μία μεγάλη ευκαιρία να ανατρέψουμε αυτήν την εξέλιξη και να αντιπροτείνουμε μία σαφέστατα οικονομικότερη λύση.

Επίσης θα πρέπει να γίνει κατανοητό πως η όδευση που έχει προκρίνει η Κυβέρνηση προσκρούει σε σημαντικά περιβαλλοντικά και αρχαιολογικά θέματα. Και αυτό που είναι κάτι που έχει αποσιωπηθεί επιμελώς από την πλευρά των κυβερνώντων. Υπάρχει ήδη μία αρνητική γνωμάτευση από την υπηρεσία Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που παραθέτει πληθώρα αρνητικών εξελίξεων εφόσον η γραμμή περάσει από τις προστατευόμενες περιοχές Natura.

Παραθέτω από την έκθεση που υπέβαλλε η επιτροπή, «σύμφωνα με την υποβληθείσα ΜΠΕ (κεφαλαίο 12) οι επιπτώσεις του έργου στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής κρίνονται σημαντικές κατά θέσεις Κατά τη φάση κατασκευής, οι επιπτώσεις του έργου στα είδη πανίδας της περιοχής αναμένεται να είναι αρνητικές, με σημαντικότερες την απώλεια ενδιαιτημάτων και τα αυξημένα επίπεδα θορύβου, τα οποία αναμένεται να αποτελέσουν σημαντική όχληση για τα είδη Ορνιθοπανίδας. Επιπλέον, οι επιπτώσεις από τη λειτουργιά του έργου συνοψίζονται στον κατακερματισμό και την απώλεια των φυσικών οικοσυστημάτων, τον περιορισμό της ελευθεροεπικοινωνίας των ειδών πανίδας, την όχληση και την αύξηση περιστατικών θνησιμότητας, συμπεράσματα ιδιαιτέρα ανησυχητικά για την αειφορία του Εθνικού Πάρκου». Επίσης στο κείμενο θίγεται κι ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα, «Τα παραπάνω συμπεράσματα κρίνονται ιδιαίτερα ανησυχητικά για την ισορροπία των οικοσυστημάτων από τα οποία διέρχεται η Σ.Γ. και ειδικότερα για την αειφορία του Εθνικού Πάρκου Κορώνειας –Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών, του οποίου η κατάσταση είναι ως γνωστών ήδη επιβαρυμένη, λόγω της μη ορθολογικής άσκησης των δραστηριοτήτων στην υπολεκάνη της Κορώνειας τις προηγούμενες δεκαετίες. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι η λίμνη Κορώνεια είναι ήδη επιβαρυμένη και υπό παρακολούθηση από το Ευρωπαϊκό δικαστήριο, ενώ η χώρα είναι επίσης υπόλογη για

τη μη επαρκή προστασία των ειδών και τύπων οικοτόπων της περιοχής (Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΕ).

Το γεγονός ότι ενώ η προτεινομένη σιδηροδρομική γραμμή σχεδιάζεται να είναι ηλεκτροδοτούμενη, στο αντικείμενο της παρούσας ΜΠΕ δεν περιλαμβάνεται η ηλεκτροκίνηση της γραμμής, η οποία όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά θα αδειοδοτηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο από ξεχωριστή ΜΠΕ (οπότε και θα αξιολογηθούν οι επιπτώσεις όσον αφορά στον τομέα των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων). Ο παραπάνω διαχωρισμός θεωρούμε ότι δεν είναι συμβατός με τη φιλοσοφία της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας, σύμφωνα με την οποία οι επιδράσεις στα οικοσυστήματα από την κατασκευή ενός έργου θα πρέπει να εξετάζονται συνολικά και όχι χωριστά». Και καταλήγει η γνωμοδότηση της επιτροπής, «Το γεγονός ότι πρόκειται για ένα έργο μεγάλης κλίμακας με σοβαρές επιπτώσεις στα προστατευταία οικοσυστήματα σας ενημερώνουμε ότι: γνωμοδοτούμε αρνητικά για την υλοποίηση του έργου, «Νέα Σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης – Αμφίπολη – Νέα Καρβάλη» και ειδικότερα για το τμήμα της χάραξης αυτού που διέρχεται εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών».

Τι έχουν να πουν για τα παραπάνω οι υποστηρικτές της όδευσης που έχει αποφασίσει η Κυβέρνηση;

Το σημαντικό επιχείρημα των υψηλών ταχυτήτων (200 χλμ.) που θα αναπτύξει η νέα όδευση καταρρίπτεται από την δημιουργία 8 νέων σταθμών και 2 στάσεων κάτι που σημαίνει πως ανά 15 χιλιόμετρα το τρένο θα σταματά και θα ξεκινά εκ νέου. Που ακριβώς θα πιάνει την ταχύτητα των 200 χιλιομέτρων είναι απορίας άξιο. Ουσιαστικά λοιπόν μιλάμε για έναν προαστιακό σιδηρόδρομο που θα μεταφέρει κόσμο στα παραθαλάσσια θέρετρα του Νομού Θεσσαλονίκης αλλά αυτό απέχει πολύ από το να κριθεί αναπτυξιακά επωφελές για τις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες. Όπως επίσης απέχει πολύ από το να θεωρηθεί σύγχρονη ταχεία σιδηροδρομική γραμμή.

Συμπερασματικά λοιπόν έχουμε δύο προτάσεις που έχουν κοινή αφετηρία (Νέα Φιλαδέλφεια Κιλκίς), κοινό τέλος (Αμυγδαλεώνας Καβάλας) και τα ίδια χιλιόμετρα (155) σιδηροδρομικής όδευσης. Έχουμε όμως μια τεράστια διαφορά η πρόταση της Κυβέρνησης αποκόπτει τις Σέρρες και την Δράμα και επιλέγει να ξοδέψει πολύ περισσότερα χρήματα και χρόνο για μία γραμμή που δεν θα προσφέρει τίποτα στην ισότιμη προσπάθεια ανάπτυξης των περιφερειών της βορειοανατολικής Ελλάδας. Η απόφαση για την συγκεκριμένη επιλογή δεν έχει κανένα επιχείρημα που να άπτεται σε οικονομικούς, αναπτυξιακούς, περιβαλλοντικούς όρους ενώ αντιθέτως θα συναντήσει τεράστια προβλήματα σε όλα τα στάδια της υλοποίησής της. Αντιθέτως η πρόταση του Κ. Κατσιμίγα συνδέει όλες τις πόλεις της βορειοανατολικής Ελλάδας μετατρέποντάς τες σε ένα ισχυρό πόλο ανάπτυξης με μικρότερο κόστος υλοποίησης του έργου και ταχύτερους χρόνους κατασκευής.

Σε όλα τα δημόσια ζητήματα οι αιρετοί κρίνονται από τις θέσεις που παίρνουν άρα έτσι και τώρα θα πρέπει να δηλωθεί δημόσια ποια είναι η θέση τους. Ποια είναι λοιπόν η γνώμη της τοπικής οργάνωσης της Ν.Δ., ποια είναι γνώμη των παρατάξεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, ποια είναι η γνώμη των θεσμικών φορέων του Νομού. Για την γνώμη του Περιφερειάρχη δεν ρωτώ γιατί την διατύπωσε ευθαρσώς όταν υπερψήφισε την πρόταση της Κυβέρνησης σε πρόσφατη ψηφοφορία στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ας το λάβουν υπ’ όψιν οι Δραμινοί και οι

Δραμινές που υπερψήφισαν τον συνδυασμό του στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές.

Τίποτα δεν έχει τελειώσει, τίποτα δεν έχει κριθεί. Συνεχίζουμε την προσπάθεια αποτροπής της απομόνωσης.