Σε ανακοίνωση του Δήμου Δοξάτου, με τίτλο «Προς αποκατάσταση της αλήθειας για το περίπτερο στην Κοινότητα Δοξάτου, η οποία υπογράφεται από τον Δήμαρχο Δοξάτου κ. Θέμη Ζεκερίδη, αναφέρονται τα εξής:

Σε συνέχεια της από 28/7/2021 ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προς αποκατάσταση της αλήθειας σας ενημερώνουμε για το πώς έχουν τα γεγονότα σχετικά με το περίπτερο που σήμερα βρίσκεται επί της Ε.Ο. Δράμας – Καβάλας στο Δοξάτο:

α) Στις 23-01-2011 η κ. Κ.Δ. εκμίσθωσε με ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης περιπτέρου από την Γ.Ε. την άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου. Η εκμίσθωση εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 871/04-02-2011 απόφαση Δημάρχου Δοξάτου και έληξε στις 23-01-2018. Η Γ.Ε. κάτοχος της άδειας εκμετάλλευσης του περιπτέρου, ως διάδοχος του συζύγου της ως ανάπηρου πολέμου, απεβίωσε στις 01/02/2019, ήτοι ένα έτος μετά τη λήξη της μίσθωσης. Μέχρι την ημερομηνία του θανάτου -1 ολόκληρο έτος μετά τη λήξη της μίσθωσης- δεν είχε υπογραφεί και επομένως κατατεθεί κανένα νέο συμφωνητικό για την εκ νέου εκμίσθωση της άδειας εκμετάλλευσης του περιπτέρου. Η εκμίσθωση σύμφωνα με το Ν. 4093/12-11-2012 δύναται να είναι έως 10 έτη. Δηλαδή, η άδεια θα μπορούσε να ανανεωθεί έως το 2028, χωρίς καμία άλλη πρόσθετη διαδικασία. Μετά το θάνατο της Γ.Ε. και εφόσον δεν υπήρχαν κληρονόμοι που να πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν. 4093/12-11-2012 η άδεια εκμετάλλευσης του περιπτέρου μεταφέρθηκε στη δικαιοδοσία του Δήμου.

β) Με την παρ. 1 του άρθρου 56 του Ν. 4483/17, η άδεια εκμετάλλευσης του περιπτέρου ανανεώθηκε από τον Δήμο Δοξάτου από τη σημερινή διοίκηση μέχρι τη συμπλήρωση της δεκαετίας της μισθωτικής σχέσης, ήτοι έως 23-01-2021.

γ) Προκειμένου να συνεχίσει το περίπτερο να λειτουργεί στην Κοινότητα του Δοξάτου θα πρέπει να εκμισθωθεί εκ νέου η άδεια εκμετάλλευσης του περιπτέρου. Η εκμίσθωση θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις μέσω δημοπρασίας, στην οποία θα συμμετέχει κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης. Επειδή όμως ο χώρος στον οποίο στεγαζόταν μέχρι σήμερα το περίπτερο ΔΕΝ ανήκει στη δικαιοδοσία του Δήμου Δοξάτου, αλλά στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και κτηνιατρικής, δεν μπορεί ο Δήμος Δοξάτου να δημοπρατήσει την άδεια του περιπτέρου που θα βρίσκεται σε αυτό το σημείο. Όταν το περίπτερο μεταφέρθηκε στη συγκεκριμένη θέση, αρμόδια για τις άδειες περιπτέρων ήταν η τέως Νομαρχία Δράμας και επειδή η Δ.Α.Ο.Κ. ήταν στη δικαιοδοσία της δεν υπήρχε πρόβλημα για την τοποθέτηση στη συγκεκριμένη θέση του περιπτέρου.

δ) Σε επικοινωνία που έγινε με τη Δ.Α.Ο.Κ. Δράμας για την εκμίσθωση του χώρου για τη συνέχεια της λειτουργίας του περιπτέρου στη συγκεκριμένη θέση, επισημάνθηκε ότι αυτός θα μπορούσε να εκμισθωθεί μόνο ύστερα από δημοπράτηση και μόνο για αναπτυξιακούς σκοπούς.

ε) Ζητήθηκε από το Τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητας του Δοξάτου να προτείνει το μέρος για τη νέα τοποθεσία του περιπτέρου και ο χώρος που προτάθηκε είναι αυτός απέναντι από το σημερινό σημείο, στον παράδρομο.

στ) Από το 2019, όταν και προέκυψε το πρόβλημα με την άδεια εκμετάλλευσης του περιπτέρου μέχρι σήμερα ο σημερινός ιδιοκτήτης ήταν σε επαφή με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Δοξάτου και ήταν ενήμερος για τις ενέργειες που γινόταν. Μάλιστα, του δόθηκε η διαβεβαίωση ότι εφόσον πλειοδοτήσει στη δημοπρασία, καθώς ενδιαφέρεται όπως ενημέρωσε την αρμόδια υπηρεσία αλλά και προσωπικά τον ίδιο τον Δήμαρχο για τη συμμετοχή του στη δημοπρασία, θα του δοθεί το απαραίτητο χρονικό διάστημα που χρειάζεται για τη μεταφορά του περιπτέρου στην απέναντι πλευρά.

ζ) Εφόσον μελλοντικά δοθεί η δυνατότητα και επιτραπεί, θα ελεγχθεί η δυνατότητα μεταφοράς του περιπτέρου στη σημερινή του θέση ή σε κάποια άλλη θέση επί της Ε.Ο. Δράμας – Καβάλας, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

 

Ο Δήμαρχος Δήμου Δοξάτου

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης