Η θεματολογία των διαλέξεων που παρουσιάζονται διαδικτυακά αυτή την Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2021, στην ΑΚΑΔΗΜΙΑ – Δομή Δια Βίου Μάθησης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έχει ως εξής:

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥ ΖΗΝ»

Ομιλητής: Ουρανία Ματσούκα, Επίκουρος Καθηγήτρια ΔΠΘ, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θέμα Διάλεξης: Άσκηση και Ποιότητα Ζωής στην Τρίτη Ηλικία

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Ομιλητής: Φωτεινή Κόγια, Λέκτορας ΔΙ.ΠΑ.Ε., Τμήμα Φυσικής

Θέμα Διάλεξης: Φυσική – Περιβάλλον – Υγεία

Το αναλυτικό πρόγραμμα των διαλέξεων, οι ομιλητές και πληροφορίες, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ www.acadimia.eu.