Την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021, στις 19.00, στην κερκίδα Β (επισήμων) του γηπέδου της Δόξας, θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μελών του Γ.Σ. Δόξα Δράμας.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

  1. Διοικητικός Απολογισμός από 1-1-2020 έως 31-12-2020
  2. Οικονομικός Απολογισμός από 1-1-2020 έως 31-12-2020
  3. Προϋπολογισμός 2021
  4. Ανάγνωση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο από 01-01-2020 έως 31-12-2020
  5. Έγκριση ενεργειών και πράξεων του Δ.Σ. και απαλλαγή των μελών του από τις ευθύνες
  6. Τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου
  7. Αρχαιρεσίες του Γ.Σ.
  8. Διάφορα Θέματα