Δείτε τη δημοσίευση

ΥΠΟΙΚ: Σχέδια για μείωση του τέλους επιτηδεύματος – Παρεμβάσεις σε τεκμήρια και ηλεκτρονικές αποδείξεις

Προσωρινή μείωση του τέλους επιτηδεύματος, αλλαγή υπολογισμού των τεκμηρίων, μείωση της προκαταβολής φόρου
Δείτε τη δημοσίευση