Δείτε τη δημοσίευση

Ημερίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Α.Μ.Θ. «Εκπαίδευση Προσφύγων: Προκλήσεις και προοπτικές»

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης σας προσκαλεί
Δείτε τη δημοσίευση