Δείτε τη δημοσίευση

Εξοπλισμός του Ειδικού Σχολείου και του Εργαστήριου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Δήμου Κομοτηνής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Με λεωφορεία και όργανα φυσικοθεραπείας  Με πόρους από
Δείτε τη δημοσίευση