ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

Συνθήκες οικονομικής ασφυξίας στην ΔΕΚΠΟΤΑ φαίνεται ότι επιθυμούν να δημιουργήσουν παρατάξεις της αντιπολίτευσης, με τη ψήφο τους στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη συζήτηση θεμάτων που άπτονται της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας και περιλαμβάνουν χρηματοδότηση της εν λόγω δημοτικής επιχείρησης. Αυτό άλλωστε έγινε και κατά την κατεπείγουσα, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, όπου οι παρατάξεις «πόλη+ζωή», «Project Δράμα 2020» και «Αυτοδιοίκηση Πολιτών» κατέθεσαν εναλλακτική πρόταση επί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, με την οποία ο Δήμος δεν θα προέβαινε σε εκροή χρημάτων προς την ΔΕΚΠΟΤΑ. Υπενθυμίζεται πως στις αρχές του χρόνου επιχειρήθηκε με πρωτοβουλία παρατάξεων της αντιπολίτευσης να οδηγηθεί σε λύση η ΔΕΚΠΟΤΑ, όμως η αλλαγή από πλευράς του Υπουργείου Εσωτερικών της νομοθεσίας, η οποία πλέον απαιτεί για κάθε τροποποίηση νομικού προσώπου ή επιχείρησης Δήμου να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του οικείου Δημάρχου, διατήρησε ενεργή την ΔΕΚΠΟΤΑ.

Όσον αφορά τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τη νομοθεσία, δίνεται η δυνατότητα στα μέλη της αντιπολίτευσης να καταθέτουν εναλλακτικές προτάσεις (όσον αφορά τη διάθεση συγκεκριμένων ποσών και όχι την αύξηση των εξόδων) και με δεδομένο ότι, λόγω της απλής αναλογικής, στο Δήμο Δράμας η πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο ανήκει στις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, τελικά σε πρακτικό επίπεδο υπερψηφίζονται αυτές οι προτάσεις. Για την ΔΕΚΠΟΤΑ στον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου είχε προβλεφθεί κονδύλιο μόνο για το πρώτο εξάμηνο του έτους, καθώς σύμφωνα με το σχεδιασμό των παρατάξεων της αντιπολίτευσης στις 30 Ιουνίου θα λυόταν. Παρά την αλλαγή, όμως, των δεδομένων και τη συνέχιση της λειτουργίας της ΔΕΚΠΟΤΑ, φαίνεται πως ο σχεδιασμός από πλευράς αντιπολίτευσης, η οποία για αυτό το θέμα λειτουργεί υπερπαραταξιακά, είναι η μη χρηματοδότηση της δημοτικής επιχείρησης, γεγονός βέβαια το οποίο μπορεί να δημιουργήσει στο άμεσο μέλλον σημαντικά προβλήματα όσον αφορά τη μισθοδοσία των υπαλλήλων αυτής.

Πάντως, όπως δείχνουν τα υπάρχοντα στοιχεία, το θέμα ΔΕΚΠΟΤΑ θα συνεχίσει να απασχολεί την τοπική κοινωνία και το επόμενο χρονικό διάστημα και δεν αποκλείεται πλέον να περάσει και σε δικαστικό επίπεδο. Ενδεχόμενος προάγγελος μιας τέτοιας εξέλιξης αποτελεί ανάρτηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης κ. Λευτέρη Καλλινικίδη, ο οποίος, μεταξύ άλλων, ανέφερε πως «… έρχεται η ώρα οσονούπω να μας αποδείξετε ποια είναι η βρώμικη δουλειά που με βάζει ο Δήμαρχος να κάνω…». Πρόκειται για φράση που ειπώθηκε για τον ίδιο τον κ. Καλλινικίδη στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και φαίνεται πως δεν θα μείνει αναπάντητη.

Όσον αφορά τη ψήφιση του θέματος για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, σύμφωνα με όσα ανέφερε μετά τη ψηφοφορία ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Χαραλαμπίδης, υπερψηφίστηκε η εναλλακτική πρόταση από πλευράς αντιπολίτευσης και όχι αυτή της Δημοτικής Αρχής. Η διαφορά ήταν οριακή, 14 ψήφοι υπέρ της μιας πρότασης και 13 υπέρ της άλλης και στη διαμόρφωση του αποτελέσματος συνέβαλε και ψήφος Δημοτικού Συμβούλου, του επικεφαλής της παράταξης «πόλη+ζωή» κ. Κυριάκου Χαρακίδη, ο οποίος όμως δεν ήταν παρών κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, αλλά είχε εκφράσει τη βούλησή του κατά τη συζήτηση του θέματος. Με βάση αυτό το γεγονός, δεν αποκλείεται η απόφαση να τεθεί υπό αμφισβήτηση σε ανώτερα όργανα.

Το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης της κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αφορούσε το προσωπικό για τον καθαρισμό των σχολείων και την αύξηση των ωρών απασχόλησής του. Για το συγκεκριμένο θέμα ναι μεν υπήρξε ομοθυμία (μόνη διαφοροποίηση το «παρών» του κ. Κοσμά Καλαϊδόπουλου), όμως δεν έλειψαν από τη συζήτηση οι εντάσεις, σχετικά με το ποιος έλαβε την πρωτοβουλία και ποιος βρήκε λύση. Η υπόθεση αφορά την καθαριότητα των σχολικών μονάδων του Δήμου, καθώς, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, οι απαιτήσεις είναι αυξημένες, ενώ ταυτόχρονα από το Υπουργείο Εσωτερικών δεν δόθηκε έγκριση για πρόσληψη μεγαλύτερου αριθμού εργαζομένων. Έτσι, με την απόφασή του, ο Δήμος Δράμας διαθέτει από το ταμείο του ποσό 150.000 ευρώ, για να αυξηθεί το ωράριο εργασίας του προσωπικού και οι σχολικές μονάδες του Δήμου να έχουν την καθαριότητα που πρέπει με τη συχνότητα που πρέπει.