Πώς υπολογίζονται τα ποσά και ποιοι οι δικαιούχοι – Τι ισχύει με την παράλληλη ασφάλιση

Με τις συντάξεις του Αυγούστου, που καταβάλλονται 26-28 Ιουλίου, θα πληρωθούν την προσαύξηση της σύνταξή τους οι πρώτοι 200 συνταξιούχοι με παράλληλο και διαδοχικό χρόνο ασφάλισης μετά από αναμονή έως και 6 ετών

Επίσης, είναι πολλοί όσοι αποχώρησαν με το νόμο Κατρούγκαλου και αντί προσαύξησης πήραν από τον ΕΦΚΑ δύο ανταποδοτικές συντάξεις, η κάθε μία υπολογισμένη με τους συντελεστές αναπλήρωσης βάσει των ετών ασφάλισης. Η επιλογή αυτή υπάρχει στο νόμο αλλά συμφέρει περισσότερο τα διπλά χρόνια να υπολογιστούν ως προσαύξηση σύνταξης, παρά ως δεύτερη ανταποδοτική. Εδώ χρειάζεται μεγάλη προσοχή και όσοι συνταξιούχοι αποχώρησαν από 13/5/2016 και μετά με παράλληλη ασφάλιση και πήραν δύο ανταποδοτικές συντάξεις να ζητήσουν επανυπολογισμό για τη μικρότερη σύνταξη, ώστε να δοθεί ως προσαύξηση, γιατί έτσι θα πάρουν περισσότερα.

Για παράδειγμα:

Ασφαλισμένος με 40 χρόνια, εκ των οποίων τα 25 παράλληλα σε δύο Ταμεία, με συντάξιμο μισθό έστω 1.500 ευρώ, δικαιούται είτε δύο ανταποδοτικές συντάξεις με τους συντελεστές των 40 ετών και των 25 ετών ασφάλισης είτε μία ανταποδοτική για τα 40 έτη και προσαύξηση σύνταξης για τα 25 έτη παράλληλης ασφάλισης. Με τους συντελεστές αναπλήρωσης τα 40 έτη δίνουν ανταποδοτική σύνταξη ίση με το 50,01% των συντάξιμων αποδοχών και τα 25 ίση με το 20,68% των αποδοχών. Με δύο ανταποδοτικές συντάξεις ο ασφαλισμένος θα πάρει 750 ευρώ για τα 40 έτη και μαζί με τα 384 ευρώ από την εθνική σύνταξη θα φτάσει στα 1.134 ευρώ ενώ με τη δεύτερη ανταποδοτική για τα 25 έτη θα πάρει άλλα 310 ευρώ (χωρίς δεύτερη εθνική). Συνολικά θα βγάλει 1.444 ευρώ σύνταξη. Αν, όμως, ζητήσει τα 25 έτη παράλληλης ασφάλισης να τα πάρει ως προσαύξηση σύνταξης με συντελεστή 0,075% για τις επιπλέον εισφορές του επί τα έτη, επί τις αποδοχές, το ποσό που βγαίνει είναι 562,5 ευρώ επιπλέον στη σύνταξη (0,075Χ0,20Χ25Χ1500=562,5) και στο σύνολο θα έχει 1.696,5 ευρώ! Είναι ξεκάθαρο ότι η προσαύξηση δίνει περισσότερα και όσοι πήραν δύο ανταποδοτικές με παράλληλη ασφάλιση θα πρέπει να ζητήσουν επανυπολογισμό για να πάρουν προσαύξηση σύνταξης. Προσοχή: Τα χρόνια ασφάλισης σε δύο επαγγέλματα μετά το 2017 δεν έχουν προσαύξηση, αλλά ενισχύουν το ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης.
Ασφαλισμένος με 35 έτη και 10 μήνες στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ παράλληλα με 33 έτη στο Ταμείο της ΔΕΗ. Συμφέρει να πάρει σύνταξη ΔΕΗ με προσαύξηση λόγω αυξημένων εισφορών και την προσαύξηση σύνταξης για τα παράλληλα έτη του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ.

Ασφαλισμένος με 33 έτη και 7 μήνες στο Δημόσιο παράλληλα με ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, όπου έχει 35 έτη, συμφέρει να βγει στη σύνταξη με διατάξεις Δημοσίου και να πάρει ως προσαύξηση σύνταξης τα 35 έτη στο ΤΣΜΕΔΕ.
Η προσαύξηση σύνταξης είναι συνάρτηση των συντάξιμων αποδοχών και των ετών παράλληλης ασφάλισης. Οσο μεγαλύτερος ο μισθός και περισσότερα τα έτη τόσο μεγαλύτερη η προσαύξηση και τα αναδρομικά.

Tο 2016 χορηγείται προσαύξηση σύνταξης υπολογισμένη με 0,075% για κάθε μία (1) μονάδα έξτρα εισφορών που κατέβαλαν ως ασφαλισμένοι σε δύο Ταμεία και για όλα τα χρόνια. Για παράδειγμα, συνταξιούχος με ΙΚΑ και ΟΑΕΕ έως το 2016, που αποχώρησε το 2017 και πήρε τη σύνταξη του ΙΚΑ, δικαιούται την προσαύξηση σύνταξης από τον παράλληλοι χρόνο στον ΟΑΕΕ. Αν στο ΙΚΑ είχε 35 έτη και στον ΟΑΕΕ τα παράλληλα χρόνια ήταν 20, τότε θα πάρει προσαύξηση 30% επί των ασφαλιστέων ή συντάξιμων αποδοχών του ΟΑΕΕ. Οι ασφαλιστέες αποδοχές προκύπτουν από τον μέσο όρο των εισφορών που κατέβαλε. Αν ο μέσος όρος των εισφορών για τα 20 παράλληλα χρόνια στον ΟΑΕΕ είναι 200 ευρώ, σημαίνει ότι αντιστοιχούν σε μισθό 1.000 ευρώ. Τα 1.000 ευρώ είναι οι συντάξιμες αποδοχές για τα 20 παράλληλα χρόνια του ΟΑΕΕ και η προσαύξηση 30% σημαίνει ότι ο συνταξιούχος θα πάρει 300 ευρώ το μήνα επιπλέον στη σύνταξη του ΙΚΑ.

Από 1ης/1/2017 ο παράλληλος χρόνος υπολογίζεται ως ενιαίος στον ΕΦΚΑ και δεν δίδεται προσαύξηση, παρά μόνον αυτή που αντιστοιχεί στα παράλληλα χρόνια μέχρι το 2016. Με την παράλληλη ασφάλιση από το 2017 και μετά, ο συνταξιούχος μπορεί να πάρει μεγαλύτερη σύνταξη! Για παράδειγμα, ασφαλισμένος σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ έως το 2016 που συνεχίζει και το 2017 με εισφορές ως μισθωτός και ως ελεύθερος επαγγελματίας. Εστω ότι έχει 25 παράλληλα χρόνια ΙΚΑ και ΟΑΕΕ έως το 2016. Για τα χρόνια αυτά θα πάρει προσαύξηση, ενώ από το 2017 και μετά μπορεί τα χρόνια του ΟΑΕΕ να τα προσθέσει στο ΙΚΑ. Αν έχει, για παράδειγμα, 30 χρόνια στο ΙΚΑ μέχρι το 2021, μπορεί να προσθέσει τα 5 παράλληλα του ΟΑΕΕ (από 2017 έως και 2021) και να πάρει σύνταξη με 35 έτη και διατάξεις ΙΚΑ. Επίσης, μπορεί να κάνει το αντίστροφο, δηλαδή να βγει με 35 χρόνια ασφάλισης στον ΟΑΕΕ (30+5 ΙΚΑ από 2017 και μετά), εφόσον οι συντάξιμες αποδοχές με τα χρόνια ΟΑΕΕ είναι υψηλότερες απ’ ό,τι του ΙΚΑ.

Ο παράλληλος χρόνος μπορεί να αξιοποιηθεί και για δεύτερη ανταποδοτική σύνταξη, δηλαδή ο ασφαλισμένος να πάρει μία ανταποδοτική από το Ταμείο με τα πιο πολλά χρόνια και μία δεύτερη ανταποδοτική από το δευτερεύον Ταμείο. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος με 35 έτη Δημόσιο και 30 έτη παράλληλα στο ΤΣΜΕΔΕ μπορεί να ζητήσει ανταποδοτική σύνταξη από το ΤΣΜΕΔΕ. Η επιλογή αυτή δίνει κατά κανόνα μικρότερα ποσά σε σχέση με την προσαύξηση. Για παράδειγμα, τα 30 χρόνια ΤΣΜΕΔΕ με συντάξιμο μισθό 1.000 ευρώ δίνουν ανταποδοτική σύνταξη 265 ευρώ. Ενώ με την προσαύξηση ο ασφαλισμένος θα πάρει 450 ευρώ.
Η προσαύξηση σύνταξης και τα αναδρομικά για συνταξιούχους μετά τις 13/5/2016 με παράλληλη ασφάλιση σε δύο Ταμεία για 17, 19 και 21 έτη

Συντάξιμες αποδοχές

Με 17 έτη παράλληλης ασφάλισης
Με 19 έτη παράλληλης ασφάλισης
Με 21 έτη παράλληλης ασφάλισης

Πηγή: newmoney.gr