Την προσεχή Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020, στις 18.00, θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

ΕΠΕΡΩΤΗΣEIΣ

1. Σχετικά: Με την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία Δράμας και Αλεξανδρούπολης Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Θεόδωρος Περεντίδης.

2. Σχετικά: Για την ανάγκη άμεσης μεταστέγασης του ΚΕΣΥ Ξάνθης.

Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τρέλλης Χρήστος.

3. Σχετικά: Διερεύνηση πρόθεσης θέσπισης ενός υποστηρικτικού πλαισίου για τη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής μετάβασης των επιχειρήσεων.

Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης

4. Σχετικά: Διερεύνηση πρόθεσης του κου Περιφερειάρχη για ενδεχόμενη στήριξη του κλάδου της Εστίασης μέσω Ειδικού Προγράμματος

Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση για την διαδικασία επιλογής αναδόχου παροχής Τραπεζικών Υπηρεσιών για τις ανάγκες της ΠΑΜΘ.

Εισηγητής: Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού της ΠΑΜΘ κ. Τρίφων Εξάρχου.

2. Έγκριση αιτήματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την παραχώρηση κατά χρήση, άνευ ανταλλάγματος, αγροτεμαχίων έκτασης συνολικού εμβαδού 15.598,02m2, κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου που διαχειρίζεται η Δασική Υπηρεσία, και εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Έβρου για ενέργειες.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

3. Έγκριση για την 1η παράταση κατά 1 χρόνο της Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας με τίτλο: «ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ, ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ 122158 ΙΧ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ ΓΑΙΩΝ (GRADER) ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ / ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ»

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος.

4. Έγκριση των μετακινήσεων των υπαλλήλων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο εσωτερικό και το εξωτερικό για το 2021».

Εισηγήτρια: Η Εκτελεστική Γραμματέας κ. Ζωή Κοσμίδου.

5. α) Ανάκληση της αρ. 166/21-8-2020 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ.

β) Έγκριση της Μελέτης Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων επί του επαρχιακού δικτύου της Π.Ε. Ροδόπης, για τις ανάγκες κατασκευής του έργου «Κατασκευή γέφυρας Λίσσου και προσβάσεων επί της επαρχιακής οδού Πανεπιστημιούπολη – Γρατινή – Αρριανά»

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ροδόπης κ. Νικόλαος Τσαλικίδης.

6. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την συγκρότηση γνωμοδοτικής Επιτροπής-ορισμός εκπροσώπων για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων ευθύνης Λιμεναρχείου Πόρτο Λάγους.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ξάνθης κ. Νικόλαος Ευφραιμίδης

7. Εισήγηση για υιοθέτηση νέου λογότυπου για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

8. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ» από την ΔΕΥΑ Κομοτηνής.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης

9. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την κατασκευή και λειτουργία Αμπελώνα σε δασικού χαρακτήρα έκταση, εμβαδού 19500τμ, στην θέση Καλλίπολη, της ΤΚ Μικρόπολης, του Δήμου Προσοτσάνης της ΠΕ Δράμας από τον κ. Καλαϊτζίδη Ιωάννη.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης

10. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την κατασκευή και λειτουργία Αμπελώνα σε δασικού χαρακτήρα έκταση, εμβαδού 19500τμ, στην θέση Καλλίπολη, της ΤΚ Μικρόπολης, του Δήμου Προσοτσάνης της ΠΕ Δράμας από την κα Παπαδοπούλου Μαριάννα

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης

11. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την αδειοδότηση (τροποποίηση)

υφιστάμενου «Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της VODAFON–ΠΑΝΑΦΟΝ A.E.Ε.Τ. με ονομασία «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΑΛΑΚΡΟΥ και κωδικό 1002192» το οποίο είναι εγκατεστημένο στην θέση «ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ» ύψωμα «ΦΑΛΑΚΡΟ ΟΡΟΣ», Τ.Κ. Πύργων, Δήμου Προσοτσάνης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, με συνοδό έργο οδοποιίας μήκους 141,7μ.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης

12. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) και του Σχέδιου Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) της εταιρείας ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΛΕΥΚΟΝ ΙΚΕ) για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 99.803,70τμ,στην περιοχή του Τ.Κ. Οχυρού (θέση Φουντουκλούκι) του Δ. Κ. Νευροκοπίου, της Π. Ε. Δράμας

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης

13. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) και της Εδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) του κ. ΑΡΝΑΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 99.291,57τμ,στην περιοχή του Δ.Κ. Ξηροποτάμου (θέση Δρυόδασος) του Δ. Δράμας, της Π. Ε. Δράμας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης

14. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ» αναφορικά με την τροποποίηση της ΑΕΠΟ λατομείου μαρμάρου έκτασης 78.527 τ.μ. στη θέση «Αετοφωλιές» της Τ.Κ. Ξηροποτάμου του Δήμου Δράμας της Π.Ε. Δράμας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης

15. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) «Κατασκευή και λειτουργία φράγματος υδροληψίας και εξωτερικού υδραγωγείου οικισμού Σιδηρούς, Δήμου Σουφλίου»

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης

16. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας «DAMCO ENERGY Α.Ε.» για την ίδρυση θερμοηλεκτρικού σταθμού Έβρου, μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου, ισχύος 662MW με χρήση καυσίμου φυσικού αερίου στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Β Φάση Αλεξανδρούπολης, Ν. Έβρου»

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης

17. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την τροποποίηση (αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός) του υφιστάμενου έργου «Λιμένας Καμαριώτισσας Σαμοθράκης»

στον δήμο Σαμοθράκης, που προτείνεται από την Δ/νση Λιμενικών Υποδομών (Δ20)/ Γεν. Δ/νση Υ.ΛΙ.Κ.Υ./ Γενική Γραμματεία Υποδομών και Μεταφορών.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης

18. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου του Κεντρικού Λιμένα Καβάλας «Απόστολος Παύλος».

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης

19. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της Α.Ε. «MARMOR SG», για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου εκτάσεως 98.269,3082 τ.μ. στη θέση «Ορόσημο» Δυσβάτου του Δ. Νέστου Π.Ε. Καβάλας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

20. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της «ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Ε.Ε.» για την εκμετάλλευση λατομείου σχιστολίθων εκτάσεως 23.765 τ.μ. στη θέση «Χορτοκόπι» Ελευθερούπολης του Δ. Παγγαίου Π.Ε. Καβάλας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

21.Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) από την εταιρεία “ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΙΧΕΛΑΚΗ Α.Ε.” Εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρου, εμβαδού 99.852,00 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση “Χαλκερό” στην περιοχή της Δ.Κ. Νέας Καρβάλης του Δήμου Καβάλας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

22. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας “ΒΟΥΒΟΥΚΗ ΙΟΡΔΑΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ” για την Εκμετάλλευση (και Αποκατάσταση) λατομικού χώρου σχιστόλιθων, εμβαδού 30.699,737 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση “Αλώνια” στην περιοχή της Δ.Κ. Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου u964 της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

23. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του «ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ» αναφορικά με την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου σχιστολίθων εκτάσεως 11.485,47 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Συκιές», Τ.Κ. Ακροβουνίου, Δήμου Παγγαίου, της Π.Ε. Καβάλας (ΠΕΤ 1905096622).

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

24. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του «ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ» αναφορικά με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου σχιστολίθων εκτάσεως 17.477.66 τ.μ., που βρίσκεται στην θέση «Συκιές», Τ.Κ. Ακροβουνίου, Δήμου Παγγαίου της Π. Ε. Καβάλας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

25. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας «ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ – ΑΓΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ» αναφορικά με την ανανέωση της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου σχιστολίθων εκτάσεως 9.757,12 τ.μ., που βρίσκεται στην θέση «Συκιές», Τ.Κ Ακροβουνίου, Δήμου Παγγαίου της Π. Ε. Καβάλας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

26. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας «Δ.Ν. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε» αναφορικά με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 38.887,168 τ.μ., που βρίσκεται στην θέση «ΣΑΛΙΑΡΑ», Τ.Κ. Παναγιάς, Δήμου Θάσου της Π. Ε. Θάσου.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

27. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας ΑΦΟΙ ΠΑΝ. ΚΟΜΙΣΕΡΗ Ο.Ε. αναφορικά με την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 30.683.00 τ.μ., που βρίσκεται στην θέση «Κάψαλος», Δ.Δ. Νικήσιανη, Δήμου Παγγαίου της Π. Ε. Καβάλας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

28. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του «ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ» για την εκμετάλλευση λατομείου σχιστολίθων εκτάσεως 22.675,79 τ.μ. στη θέση «Παλιό Ακροβούνι» Ακροβουνίου του Δ. Παγγαίου Π.Ε. Καβάλας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

29. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας «Δ.Ν. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ» Α.Ε., για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου εκτάσεως 24.674,32 τ.μ. στη θέση «Μούργενα» του Δ. Θάσου.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

30. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την κατασκευή και λειτουργία της «Ξενοδοχειακής Μονάδας 3 αστέρων, 190 κλινών», της εταιρείας PETROV Ι.Κ.Ε. (Κ&G GR Ι.Κ.Ε.) στην περιοχή Οφρυνίου Καβάλας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

31.Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) αναφορικά με την ανανέωση –τροποποίηση Περιβαλλοντικών Όρων υφιστάμενης «Μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και συγκροτήματος διαλογής και πλύσης αδρανών υλικού με δεξαμενή πετρελαίου κίνησης Ι.Χ.» ιδιοκτησίας Α. & Γ. ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ Α.Ε. στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Ορεστιάδας στο Ν. Έβρου.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

32.Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. αναφορικά με την τροποποίηση- ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου ζεόλιθου εκτάσεως 83.427,30 τ.μ., και επέκταση του σε όμορη έκταση εμβαδού 14.385 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Κόκκαλο», Τ.Κ. Πετρωτών, Δήμου Ορεστιάδας της Π.Ε Έβρου.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

33.Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» αναφορικά με την ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών (εντός λατομικής περιοχής) εκτάσεως 182.140,04 τ.μ., που βρίσκεται στην θέση «Βουβό και Κιρκάελ», Δ.Δ. Μάκρης, Δήμου Αλεξανδρούπολης της Π.Ε Έβρου, το οποίο αποτελείται από α) λατομείο αδρανών υλικών εμβαδού 87.050 τ.μ. και β) χώρο εγκαταστάσεων – αποθήκευσης αδρανών υλικών εμβαδού 95.090,04 τ.μ.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

34. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ Α.Ε.» αναφορικά με την τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 24.418 τ.μ που βρίσκεται στην θέση «Λεπτοκαρυές», Τ.Κ Βώλακα, του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, της Π.Ε. Δράμας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

35. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ» αναφορικά με την τροποποίηση – ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 97.200 τ.μ που βρίσκεται στην θέση «Δροσερό Ρέμα», Τ.Κ Γρανίτη, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, της

Περιφερειακής u917 Ενότητας Δράμας Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

36. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ» αναφορικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 98.983,59 τ.μ που βρίσκεται στην θέση «Αετοφωλιές», Δ.Κ Ξηροποτάμου, Δήμου Δράμας της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.(ΠΕΤ 1911212825).

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

37. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 64.544,00τμ,στην περιοχή του Δ.Κ. Ξηροποτάμου (θέση Περίβλεπτον) του Δ. Δράμας, της Π. Ε. Δράμας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

38.Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ» αναφορικά με την εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρου έκτασης 95.642 τ.μ. στη θέση «Αετοφωλιές» της Τ.Κ. Ξηροποτάμου του Δήμου Δράμας της Π.Ε. Δράμας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

39. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της μονάδας οστρακοκαλλιέργειας του ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ στην περιοχή Ν. Περάμου του όρμου Ελευθερών της Π. Ε. Καβάλας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.