Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου, στις 18.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Γεώργιος Παυλίδης» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

  1. ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

1.1 α) Τι προτίθεται να κάνει η Περιφέρεια για να λύση το πρόβλημα των κατοίκων της Καβάλας; Θα συνεχίσει να υφίσταται το κέντρο φιλοξενίας λαθρομεταναστών όντως του αστικού ιστού; Ή θα μεταφερθεί αλλού και αν ναι πότε και πού;

β) Τα χρήματα που έχουν δοθεί για το κέντρο φιλοξενίας που είναι χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων από τον δήμο και την περιφέρεια δόθηκαν πίσω από την κυβέρνηση;

γ)Πώς θα προστατεύουν οι πολίτες της περιοχής από την παραβατική συμπεριφορά των λαθρομεταναστών που φτάνουν και στο σημείο να καταστρέφουν Χριστιανικά σύμβολα και να βανδαλίζουν Εκκλησάκια.

Επερωτών: Για τον Περιφερειακό Συνδυασμό «Ελληνική Αυγή», ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Ναθαναηλίδης.

  1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.1 Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης επί της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά το Β’ Τρίμηνο 2017.

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου.

2.2 Έγκριση 3ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2017.

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου.

2.3 Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στη Γενική Συνέλευση των Κέντρων Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας της ΠΑΜΘ.

Εισηγήτρια: Η Εκτελεστικός Γραμματέας κα Ζωή Κοσμίδου.

2.4 Έγκριση διόρθωσης της αριθμ. 141/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με το ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έτους 2017.

Εισηγητής: ο Δ/ντης της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Κων/νος Καλούδης

  1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

3.1 Έγκριση σχεδίου και σύναψης σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Δράμας, που αφορά την διάθεση τεχνικού υπαλλήλου Π.Ε. ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού:

α) για την προετοιμασία του Φακέλου της Δημόσιας Σύμβασης της μελέτης (άρθρο 45 παρ. 8 του Ν. 4412/16) που πρόκειται να ανατεθεί σε γραφείο μελετών μετά από ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία

β) για την επίβλεψη της μελέτης μετά την υπογραφή της Σύμβασης και την ανάθεση σε γραφείο μελετών της Οριστικής Μελέτης, με τίτλο: «Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης παιδικών σταθμών»

Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης.

3.2 Ανάκληση της αριθ. 135/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά την Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Πολιτιστικής & Τουριστικής Ανάπτυξης (Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.) του Δήμου Δράμας για την συνδιοργάνωση της εκδήλωσης με τίτλο «Dramaica youth Festival 2017»

Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης.

3.3 Ανάκληση της αριθ. 96/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου και έγκριση νέου σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για την υλοποίηση του προγράμματος «Διερεύνηση των υδρογεωλογικών και γεωτεχνικών συνθηκών στο Νομό Καβάλας με την εφαρμογή πρότυπων γεωφυσικών μεθόδων».

Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Καβάλας κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος

3.4 Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 138 /2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ως τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης του Δήμου Προσοτσάνης για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τίτλο «Γεωργική – Κτηνοτροφική Έκθεση Φωτολίβους 2017» και ως προς τα άρθρα 8 και 10 αυτής.

Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης.

  1. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

4.1 Επικύρωση των πρακτικών 13ης, 14ης συνεδρίασης, έτους 2017 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Σωτήριος Μποταΐτης.