Την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 11:00 πραγματοποιήθηκε, στο γραφείο του Προέδρου της εταιρείας και Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ, Γιώργου Παπαδόπουλου, διευρυμένη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε. Κεντρικό θέμα της συνεδρίασης ήταν η πρόοδος υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 και ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στον σχεδιασμό για την ενεργοποίηση και τον συντονισμό τοπικών φορέων και επιχειρήσεων που εμπλέκονται στις συνεργατικές, διατοπικές και διακρατικές δράσεις του προγράμματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

-Πρόεδρος: Γεώργιος Παπαδόπουλος /Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Δράμας

-Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος Καγιάογλου / Δήμαρχος Παρανεστίου

-Μέλος: Χριστόδουλος Μαμσάκος / Δήμαρχος Δράμας

-Μέλος: Θεμιστοκλής Ζεκερίδης / Δήμαρχος Δοξάτου

-Μέλος: Στέφανος Γεωργιάδης / Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας

-Μέλος: Ιωάννης Κεσκίνογλου / Πρόεδρος ΕΑΣ Δράμας

-Μέλος: Δημήτρης Κυριαζίδης / Πρόεδρος ΤΕΕ – Τμήμα ΑΜ / Παράρτημα Δράμας

Στη συνεδρίαση εκλήθησαν και οι Δήμαρχοι Προσοτσάνης και Κ. Νευροκοπίου. Ο κ. Θεόδωρος Αθανασιάδης, Δήμαρχος Προσοτσάνης, παρέστη στη συνεδρίαση ενώ ο Δήμαρχος Κ. Νευροκοπίου κ. Ιωάννης Κυριακίδης είχε ανειλημμένη υποχρέωση και δεν μπόρεσε να παραστεί. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε Κυριακή ώστε να δοθεί η δυνατότητα να ολοκληρωθεί η διαδικασία απερίσπαστα χωρίς εμβόλιμες διακοπές λόγω υποχρεώσεων των μελών του Δ.Σ. κατά τις εργάσιμες μέρες

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε η επιτυχημένη πορεία του Τοπικού Προγράμματος. Όλα τα έργα δημόσιου χαρακτήρα συνολικού προϋπολογισμού 2.046.000 ευρώ, έχουν υπογεγραμμένες συμβάσεις, ξεκίνησαν την υλοποίησή τους και πραγματοποιήθηκαν 4 πληρωμές. Από τα 87 έργα / προτάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, μετά από την ενδελεχή αξιολόγηση και τη γενναία υπερδέσμευση των 3.536.910 ευρώ, εντάχθηκαν 53 έργα συνολικού προϋπολογισμού 11.670.000 ευρώ και 23 έργα συνολικού προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ είναι επιλαχόντα. Από διασταυρωμένες πληροφορίες προκύπτει ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προτίθεται και προσπαθεί να εξασφαλίσει πόρους για την ένταξη όλων των επιλαχόντων έργων στα προγράμματα CLLD LEADER. Για το τοπικό Πρόγραμμα του Νομού Δράμας και την ένταξη των 23 έργων απαιτούνται 3.000.000 ευρώ. Πολλά ιδιωτικά έργα έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες και ορισμένα έχουν ολοκληρωθεί. Αποφασίσθηκε να γίνει αίτησης πρόσθετης προκαταβολής 400.000 ευρώ διότι δεδομένου των πολλών έργων θα υπάρχει αυξημένη ζήτηση πόρων από τους ιδιώτες επενδυτές. Η συνολική διαθέσιμη προκαταβολή που θα είναι διαθέσιμη για την καταβολή επιχορηγήσεων θα ανέρχεται σε 1.000.000 ευρώ και θα είναι άμεσα διαθέσιμη σε λογαριασμό της εταιρείας. Την Πέμπτη και Παρασκευή, 4 και 5 Μαρτίου, σε τηλεδιάσκεψη με Αναπτυξιακές από όλη τη χώρα και τη συνδρομή στελεχών του ΥΠΠΑΤ και της ΜΟΔ Α.Ε. η Αναπτυξιακή Δράμας θα επιχειρήσει να πραγματοποιήσει την 1η πληρωμή σε ιδιωτικό έργο.

Στη συνέχεια αναπτύχθηκε γόνιμος και διεξοδικός διάλογος για την υλοποίηση των συνδετικών δράσεων του Τοπικού Προγράμματος που μπορεί να μην έχουν υψηλό προϋπολογισμό συνεισφέρουν όμως στις γενικές στρατηγικές του προγράμματος και εξασφαλίζουν προστιθέμενη αξία. Πρόκειται συγκεκριμένα για συνεργατικές δράσεις με συμμετοχή της αυτοδιοίκησης, ιδιωτικών εταιρειών και των συλλογικών τους φορέων και πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων συνολικού προϋπολογισμού 514.000 ευρώ.

Τέλος, η Αναπτυξιακή Δράμας σαν Ομάδα Τοπικής Δράσης συμμετέχει με ΟΤΔ από την Ελλάδα και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 4 διατοπικά και 1 διακρατικό σχέδιο συνεργασίας με στόχο την υλοποίηση και επίτευξη κοινών στρατηγικών ανάπτυξης μεταφέροντας καλές πρακτικές, τεχνογνωσία και εμπειρίες μεταξύ διαφορετικών περιοχών που εφαρμόζουν Τοπικά Προγράμματα CLLD LEADER. Ο προϋπολογισμός με τον οποίο συμμετέχει η Αναπτυξιακή Δράμας στις 5 συνεργασίες ανέρχεται σε 295.000 ευρώ.

Τα μέλη του συμβουλίου ζήτησαν διευκρινίσεις επί του σχεδιασμού και της διαδικασίας υλοποίησης και κατέθεσαν τις απόψεις τους μεταφέροντας ιδιαιτερότητες και στοχεύσεις των φορέων που εκπροσωπούν. Σε απόλυτη ομοφωνία αποφασίσθηκε η μεταφορά του διαλόγου για τις συγκεκριμένες στοχεύσεις του LEADER στους φορείς που εκπροσωπούν αρχικά και στη συνέχεια ανάλογα και με την πανδημία την επέκταση της συζήτησης σε κατά το δυνατόν περισσότερους φορείς, υπηρεσίες, επιχειρήσεις αλλά και πολίτες. Εκφράσθηκε μάλιστα η σκέψη παρόμοιος συντονισμός να επιδιωχθεί και σε άλλους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας που εμπλέκονται άμεσα οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επίσης την ικανοποίησή του για την θετική πορεία του Τοπικού Προγράμματος, την υψηλή υπερδέσμευση που εξασφαλίσθηκε, την συστηματική δουλειά που γίνεται και την κερδοφόρα χρήση 2020 εξέφρασε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Δράμας, κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος.

Μετά τη λήξη της συνεδρίασης και ενώ συνεχιζόταν οι συζητήσεις προσήλθε ο Βουλευτής Δράμας της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μπλούχος και με την ευκαιρία ενημερώθηκε για το LEADER ειδικότερα και τη δραστηριότητα της Αναπτυξιακής γενικότερα, αλλά και ενημέρωσε παράλληλα τους παριστάμενους για τρέχοντα θέματα του Νομού και διεκδικήσεις από την κεντρική πολιτική σκηνή. Η συζήτηση συνεχίσθηκε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον μέχρι που ανειλημμένες υποχρεώσεις του Αντιπεριφερειάρχη έβαλαν τέλος.