Συνεδριάζει την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019, στις 18.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο δημοτικό κατάστημα Προσοτσάνης, η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Προσοτσάνης.

Τα θέματα της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής, για τα οποία θα διαβουλευτούν τα μέλη της, είναι τα εξής:

-Γνωμοδότηση σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.

-Διατύπωση γνώμης επί του προσχέδιου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με παρ.5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την Δευτέρα 25-11-2019 και ώρα 18.00, οπότε σε κάθε περίπτωση θεωρείται ότι υφίσταται απαρτία.