ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

 

 

Το Επιμελητήριο Δράμας ενημερώνει ότι την Τετάρτη το πρωί 4 Δεκεμβρίου 2019 ο Πρόεδρος & Υπεύθυνος Εξωστρέφειας και Διεθνών Σχέσεων της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος κ. Στέφανος Γεωργιάδης, στα πλαίσια αρμοδιοτήτων του, είχε ιδιαίτερα σημαντική και ουσιαστική συνάντηση εργασίας με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για θέματα Οικονομικής Διπλωματίας και Εξωστρέφειας κ. Κώστα Φραγκογιάννη. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κατέθεσε υπόμνημα προτάσεων το οποίο περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

  1. Συνεργασία Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) και ENTERPRISE GREECE για την ολοκλήρωση του έργου «Υποστήριξης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων HELPDESK», που αφορά ως υπηρεσία όλα τα Επιμελητήρια της χώρας.
  2. Συνεργασία της ΚΕΕΕ και των Επιμελητηρίων της χώρας με το Υπουργείο Εξωτερικών σε Επιχειρηματικές Αποστολές & Εκθέσεις.
  3. Επαναφορά του μητρώου Εξαγωγών στα Επιμελητήρια. Μέσω μιας ψηφιακής εφαρμογής, δημιουργία βάσης δεδομένων & στοιχείων των Εξαγωγικών επιχειρήσεων παράλληλα με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
  4. Δημιουργία ενός portal εξαγωγών ή αναβάθμιση του υφιστάμενου agora.gr, σε cloud τεχνολογία με σύνδεση του σε βάσεις δεδομένων που θα διευκολύνουν κάθε εξαγωγική επιχείρηση.
  5. Η έξυπνη εξειδίκευση με την πολιτική RIS3 σε κάθε Περιφέρειας ανέδειξε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της οικονομίας. Με στόχευση κλαδική στις Περιφέρειες της χώρας, να υπάρξει συγκροτημένο σχέδιο υποστήριξης των εξαγωγών μέσω προγραμμάτων του υφιστάμενου ΕΣΠΑ αλλά και σχεδιασμός δράσεων για την νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027.
  6. Δημιουργία απλοποιημένων και ευέλικτων χρηματοδοτικών εργαλείων εξαγωγικών πιστώσεων.
  7. Προγράμματα εκπαίδευσης στελεχών επιχειρήσεων με αντικείμενο την Εξωστρέφεια, μέσω καινοτόμων μεθόδων και καλών πρακτικών.

Ο κ. Υφυπουργός συζήτησε ένα προς ένα τα θέματα του υπομνήματος, με μια καθόλα τεκμηριωμένη & ουσιαστική προσέγγιση και πάντα στα πλαίσια ενός κοινού σχεδίου προώθησης της εξωστρέφειας, που δίνει τις δυνατότητες ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα. Τέλος επιβεβαίωσε την βούληση του για ουσιαστική & εποικοδομητική συνεργασία με τα Επιμελητήρια της χώρας για θέματα αρμοδιότητας.