Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την ολοκληρωμένη τουριστική ανάπτυξη της Π.Ε. Δράμας, η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης Π.Ε. Δράμας διοργανώνει συνάντηση – συνεδρίαση της Διευρυμένης Συμβουλευτικής Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου, στις 11.00 στο Ξενοδοχείο «Κούρος».

Η εκδήλωση διοργανώνεται με τη συμβολή της Αναπτυξιακής Δράμας, ως Ομάδα Τοπικής Δράσης του CLLD LEADER Ν. Δράμας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και εταίρο του διατοπικού σχεδίου στο πλαίσιο του υπομέτρου 19.3 με τίτλο «Ανάπτυξη συνεργατισμού».

Στόχος της συνάντησης είναι η γνωριμία των εμπλεκόμενων στην τουριστική ανάπτυξη φυσικών προσώπων, φορέων και υπηρεσιών, η ανταλλαγή απόψεων για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, η συγκρότηση ομάδων εργασίας και η έναρξη του στρατηγικού σχεδιασμού για την τουριστική ανάπτυξη του Νομού Δράμας, λαμβάνοντας υπόψη τον σχεδιασμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Τουρισμού.

Η παρουσία όλων των φορέων και των υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα σημαντικά ώστε από την αρχή να καταγραφούν στον σχεδιασμό οι απόψεις τους, αλλά και για να συμμετάσχουν εκπρόσωποί τους στις ομάδες εργασίας που θα οριστούν ώστε να ξεκινήσει συντεταγμένα ο στρατηγικός σχεδιασμός για την τουριστική ανάπτυξη του Νομού Δράμας.

Στην εκδήλωση με φυσική παρουσία μπορούν να συμμετέχουν μόνο οι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο.