ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

 

Την Πέμπτη 14-9 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εμπλεκόμενων φορέων του προγράμματος με το ακρωνύμιο «Διασυνοριακό ΓεωΠάρκο Νερού – CB WaterGeopark», συνολικού προϋπολογισμού 608.731,00 €. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020» και ο Δήμος Δράμας έχει τον ρόλο του επικεφαλής εταίρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για το πρώτο έργο της εδαφικής συνεργασίας που εγκρίθηκε και υλοποιείται για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός Διασυνοριακού Γεωπάρκου ανάδειξης της κοινής κληρονομιάς και του φυσικού κάλους του Υδάτινου Στοιχείου, στην περιοχή της Δράμας από την πλευρά της Ελλάδος και του Δήμου Hadzidimovo και της επαρχίας Smolyan από την πλευρά της Βουλγαρίας.

Στόχος του έργου είναι η αξιοποίηση του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος, μέσω της ενίσχυσης και της διατήρησης των φυσικών και γεωγραφικών χαρακτηριστικών της περιοχής. Η δημιουργία του Geopark θα καθορίσει 4 γεωτόπους. Οι γεώτοποι είναι εδάφη με ειδικά γεωφυσικά χαρακτηριστικά, που συνδέονται με υδατορεύματα. Με την ολοκλήρωση του έργου ενισχύεται η προστασία του περιβάλλοντος και προάγεται ο θεματικός τουρισμός σε περιοχές των εμπλεκόμενων φορέων.

Ο Δήμαρχος Δράμας κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος δήλωσε: «Καλωσορίζουμε στην πόλη μας τους εκλεκτούς συνεργάτες αυτής της δράσης που στόχο έχει την ανάπτυξη της περιοχής μέσα από την αξιοποίηση του νερού. Στον τόπο μας το Υδάτινο Στοιχείο κυριαρχεί και οφείλουμε να το προστατεύσουμε και να το αναδείξουμε με κάθε δυνατό τρόπο επενδύοντας παράλληλα προς την ανάπτυξη. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς διαθέτουμε την ωριμότητα, την ευαισθησία και φυσικά την απαραίτητη γνώση για να επιτύχουμε την πρόοδο. Είμαι σίγουρος ότι αυτή η σύμπραξη θα αποφέρει πολλά και θετικά οφέλη σε όλους τους κατοίκους των περιοχών μας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο του Hatzidimovo, κ. Ludmil Asparuhov Terziev, και τους συνεργάτες του, τον Αντιπρόεδρο του Κέντρου Βιώσιμης Ανάπτυξης Ορεινού Όγκου, κ. Rosen Hadzhiivanov, και τα μέλη του φορέα, και τους καθηγητές του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, για την παρουσία τους σήμερα εδώ, καθώς επίσης και τις υπηρεσίες του Δήμου Δράμας που εργάζονται άοκνα για να στηρίξουν τις προτάσεις μας».