Σήμερα Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου στις 13:00 στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα πραγματοποιηθεί συνάντηση εκπροσώπων των κτηνοτροφικών συλλόγων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ με θέματα:

  • Νέα ΚΑΠ και καταμερισμός βοσκοτόπων.
  • Ζωοτροφές και κόστος παραγωγής, μέτρα στήριξης.
  • Καταμερισμός εθνικού αποθέματος.
  • Παραχωρήσεις δημόσιων και κοινόχρηστων εκτάσεων για ΑΠΕ.
  • Αποζημιώσεις ζωονόσων με την κατάργηση της υποχρέωσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του κτηνοτρόφου.
  • Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και υποχρεωτικότητα εφαρμογής τους.