ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

 

  • Για την ατμοσφαιρική ρύπανση από την εξόρυξη μαρμάρου

 

Σε ανακοίνωση της Ένωσης Ξενοδόχων Ν. Δράμας αναφέρονται τα εξής:

Η Ένωση Ξενοδόχων Δράμας έπειτα από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή της στους κατοίκους του Βώλακα καθώς και τις ευρύτερης περιοχής (Γρανίτης) που βιώνουν καθημερινά την περιβαλλοντική ρύπανση του χωριού τους λόγω της εξόρυξης μαρμάρου που πραγματοποιείται στα λατομεία της περιοχής.

Η συνεχής αύξηση των νέων λατομείων δημιουργεί μια άκρως ενοχλητική και επικίνδυνη κατάσταση τόσο για τους κατοίκους (σύννεφα σκόνης, εκρήξεις, πλημμύρες κ.α.) όσο και για την περιβαλλοντική ισορροπία του τόπου.

Η συμβολή του κλάδου είναι πολύ σημαντική για τις τοπικές κοινωνίες της περιοχής μας. Ωστόσο η συνεχής αύξηση λατομείων στην περιοχή διαιωνίζει ένα απηρχαιωμένο καθεστώς, για έναν τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων που ευθύνεται για μεγάλες, και σε μεγάλο βαθμό ανεπανόρθωτες, ζημιές στο περιβάλλον. Γεγονός που παραπέμπει σε αναπτυξιακά πρότυπα παρωχημένων δεκαετιών.

Η συνεχής υποβάθμιση του επίπεδου περιβαλλοντικής προστασίας των περιοχών που επηρεάζονται από τις λατομικές δραστηριότητες, με σημαντικότερο αυτό των δασικών περιοχών και η διατάραξη της ποιότητας ζωής στην περιοχή καθιστούν την καθημερινότητα των κατοίκων ανυπόφορη.

Στο μητρώο του επαγγελματικού επιμελητηρίου της Δράμας είναι εγγεγραμμένες περί τις 100 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της μαρμαροβιομηχανίας και αφορούν είτε λατομικές επιχειρήσεις, είτε επιχειρήσεις επεξεργασίας μαρμάρου. Κάποιες μάλιστα από τις εταιρείες αυτές συγκαταλέγονται στην λίστα με τις 500 μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας.

Η διατήρηση της μαρμαροβιομηχανίας της Δράμας είναι μείζονος σημασίας, με τα προβλεπόμενα όμως μέτρα για τον σαφή καθορισμό της λατομικής περιοχής και την πλήρη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της περιβαλλοντικής προστασίας. Η συνύπαρξη δε της μαρμαροβιομηχανίας με άλλες εξίσου σημαντικές επιχειρήσεις για την οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας, όπως είναι οι τουριστικές επιχειρήσεις, είναι καθοριστική για την πολύπλευρη ομαλή λειτουργία της τοπικής κοινωνίας.