Η συμμετοχή του μοναδικού στην Ελλάδα θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Αλιευτικής Πολιτικής κ. Α. Καραγιώργη στην άκρως ενδιαφέρουσα τηλεδιάσκεψη γνωριμίας των Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών Αγροτικής Ανάπτυξης της χώρας με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπ. Λιβανό, που έγινε το πρωί της Πέμπτης 21 Ιανουαρίου, εκτός από άκρως ενδιαφέρουσα ήταν και εξαιρετικά εποικοδομητική.

Κατά την διάρκειά της ο κ. Καραγιώργης έθεσε στον Υπουργό τα, εξαιρετικής σημασίας για την Περιφέρεια ΑΜΘ, θέματα

-της κατάρτισης φακέλου για τη χωροθέτηση Περιοχών Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) και στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ.

-την επείγουσα ανάγκη της πρόβλεψης αποζημιώσεων λόγω της μεγάλης απώλειας εσόδων που προκάλεσαν τα περιοριστικά μέτρα για την πανδημία του covid-19 στους επαγγελματίες αλιείς των λιμνοθαλασσών και των ιχθύο- και υδατοκαλλιεργειών, αλλά και

-την εξαιρετικά επείγουσα και έντονη ανάγκη για προσλήψεις εξειδικευμένων επιστημόνων (ιδίως βιολόγων-ιχθυολόγων) στις διευθύνσεις αλιείας της Περιφέρειας.

Τόσο ο κ. Λιβανός, όσο και οι παριστάμενοι Υφυπουργοί κα Αραμπατζή και κ. Οικονόμου, αλλά και οι Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου κ.κ. Στρατάκος και Μπαγινέτας, εκδήλωσαν το έντονο ενδιαφέρον τους για το σύνολο των ως άνω ζητημάτων, σημειώνοντας πως θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την ικανοποίησή τους.

Θα πρέπει δε να αναφερθεί πως τόσο η έντονη παρουσία και δραστηριότητα της Αντιπεριφέρειας Αλιευτικής Πολιτικής της ΠΑΜΘ, όσο και η άριστη συνεργασία με τους θεσμικούς και επαγγελματικούς φορείς της Περιφέρειας, συνεισέφεραν τα μέγιστα ώστε, την επομένη ακριβώς ημέρα, στις 22 Ιανουαρίου, να εκδοθεί η υπ’ αριθμ. Πρωτοκόλλου 206/8566 απόφαση για τις άδειες αλίευσης τόννου (Thunnus thynnus) για το έτος 2021. Μία απόφαση η οποία αυξάνει κατά 4 τις άδειες της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.. Από τις συνολικά 5 του έτους 2020 (3 στη Ροδόπη και από 1 στην Ξάνθη και τον Έβρο), στις εννέα 9 (4 στη Ροδόπη, 3 στην Καβάλα και από 1 σε Ξάνθη και Έβρο).