Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΠΕΔ ΑΜΘ) έχει προγραμματίσει την υλοποίηση σειράς δράσεων, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στον ετήσιο προγραμματισμό της για το έτος 2022.

Στο πλαίσιο αυτό, το Δ.Σ. της ΠΕΔ ΑΜΘ αποφάσισε τη συνεργασία με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την ενίσχυση των δράσεων που υλοποιεί με το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό του, για την από κοινού με τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων της Α.Μ.Θ. αντιμετώπιση των προβλημάτων κάθε παιδιού και της οικογένειάς του, στους κρίσιμους τομείς της βίας, της υγείας, της εξαφάνισης και της φτώχειας.

Η εκδήλωση υπογραφής του συμφώνου συνεργασίας μεταξύ ΠΕΔ ΑΜΘ και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022, στις 11.00, στο Σπίτι του Οργανισμού στη Νέα Ηρακλείτσα Καβάλας,» Nelson Mandela Home».