Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πολυτέκνων Ν. Δράμας «Ο Άγιος Στυλιανός», σε συνεδρίαση που έγινε στις 9 Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή απεφάσισε ομόφωνα τη σύγκληση ετήσιας τακτικής, γενικής απολογιστικής συνέλευσης για το έτος 2022 που μας πέρασε σύμφωνα με τα άρθρα 6, 7, 18, 19, 20 του καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 το πρωί στη Βιβλιοθήκη του Συλλόγου Φιλιππουπόλεως 37 στη Δράμα..

Επειδή δεν θα υπάρξει ΑΠΑΡΤΙΑ, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 18 Μαρτίου του 2023 ημέρα Σάββατο, στις 10:00 το πρωί με τα παρόντα μέλη.

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να είναι μέλη στην εφορευτική επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση με πρωτόκολλο στα γραφεία του Συλλόγου, Άρμεν 24, 1ος όροφος μέχρι στις 17 Μαρτίου στις 10:00 ημέρα Παρασκευή.

 

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Σμολοκτός Νικόλαος

Ο Γενικός γραμματέας

Στάικος Αντώνιος