Σήμερα Τρίτη 13 Δεκεμβρίου, από τις 08:00 έως τις 17:00 διεξάγονται εκλογές για την ανάδειξη των 2 αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια των ΟΤΑ Α’ Βαθμού για τη χρονική περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2023 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Υποψήφιοι Υπαλλήλων Αορίστου χρόνου

  1. Μαχαιρίδου Σοφία
  2. Τοπάλογλου Νικόλαος
  3. Τσαγκουρίδου Μαρία

Υποψήφιοι Μονίμων Υπαλλήλων

  1. Καλαϊτζόγλου Εμμανουήλ
  2. Καραγαϊτάνη Γιάννα