ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ

 

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για θέματα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Δράμας Χρήστος Γεωργιτσόπουλος προχώρησε στην συγκρότηση ομάδων περιφρούρησης των ευαίσθητων περιαστικών δασυλλίων του Νομού Δράμας από τις εθελοντικές ομάδες που είναι ενταγμένες στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και την Οικολογική Κίνηση Δράμας, με τη συνδρομή και των κατά τόπους Δήμων.

Η λήψη μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών, ενόψει της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου, κρίνεται επιτακτική, προκειμένου την προστασία του φυσικού και δασικού πλούτου της περιοχής μας.