Με απόφαση της Διοικήτριας του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας κ. Θεσσαλονικιάς Καρατζόγλου, συγκροτήθηκε η Ογκολογική Επιτροπή του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας ως εξής:

  1. Σακαλλέρου Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Συντονίστρια, Διευθύντρια Παθολογικής Κλινικής με αναπληρώτρια την Μιχαηλίδου Αναστασία, Διευθύντρια Παθολογίας.
  2. Χατζηγεωργιάδης Ανέστης, Διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής με αναπληρωτή τον Κορτεσίδη Ευστράτιο, Αναπληρωτή Συντονιστή Διευθυντή Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής.
  3. Καψιμάλη Αικατερίνη, Επικουρική Επιμελήτρια Β Παθολογικής Ανατομικής.
  4. Αυγουστάκης Θεμιστοκλής, Διευθυντής Ψυχιατρικού Ιατρείου.
  5. Αθανασιάδου Ευανθία, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.
  6. Αβράμογλου Κυριακή Υπεύθυνη Φαρμακείου με αναπληρώτρια την Φαρμακοποιό Παπαδοπούλου Ευαγγελία.
  7. Σαμαρά Πολυξένη, Προϊσταμένη Γραμματείας κατηγορίας και κλάδου ΠΕ Διοικητικού –Οικονομικού.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε η κα Αικατερίνη Σακαλλέρου.

Η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής ανατίθεται στην κα Παυλίδου Μαρία κατηγορίας και κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής με αναπληρωτή τον κ. Ερμείδη Χρήστο ΠΕ Νοσηλευτικής.

Η θητεία των μελών της Ογκολογικής Επιτροπής είναι τριετής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόφαση για συγκρότηση Ογκολογικής Επιτροπής του Γ.Ν. Δράμας λήφθηκε τον Οκτώβριο του 2018, ενώ πρόσφατα (21/10/2021) το Επιστημονικό Συμβούλιο αποφάσισε την «Ανασυγκρότηση Ογκολογικής Επιτροπής του Νοσοκομείου».

Οι αρμοδιότητες της Ογκολογικής Επιτροπής

Οι αρμοδιότητες της Ογκολογικής Επιτροπής είναι οι εξής:

  1. Λειτουργεί ως εκτελεστική επιτροπή για την εφαρμογή της αντικαρκινικής πολιτικής του Υπουργείου Υγείας στο Νοσοκομείο.
  2. Σχεδιάζει, συντονίζει και επιβλέπει όλες τις σχετιζόμενες με το αντικείμενο της ογκολογίας δραστηριότητες στο Νοσοκομείο σε συνεργασία με την Επιτροπή Ογκολογίας του ΚΕΣΥ.
  3. Έχει την ευθύνη της ορθής λειτουργίας του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών (Ε.Α.Ν.) στο Νοσοκομείο.