Όπως έγινε γνωστό από το ΑΣΕΠ, απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 9K/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων δεκαέξι (416) θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Από τις 416 συνολικά θέσεις, οι 188 αφορούν το Κατάστημα Κράτησης Νικηφόρου. Συγκεκριμένα πρόκειται για 91 θέσεις ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης (88 για άνδρες και 3 για γυναίκες) και για 97 θέσεις ΔΕ Φύλαξης (93 για άνδρες και 4 για γυναίκες).

Δείτε αναλυτικά τον πίνακα κατανομής θέσεων της προκήρυξης ΕΔΩ