ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

  •  «Ύστερα από μία πενταετία παγώματος των προσλήψεων»

 

Με ταχείς ρυθμούς ολοκληρώνονται οι προσλήψεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας.

Ήδη στο Νοσοκομείο έχουν προσληφθεί έξι (6) ιατροί των κάτωθι ειδικοτήτων:

-Μία (1) ιατρός ειδικότητας Νευρολογίας

-Δύο (2) Ιατροί ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας

-Μία (1) ιατρός ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής με μετεκπαίδευση στην Παιδοακτινολογία

-Έναν (1) ιατρός ειδικότητας Νεφρολογίας

-Έναν (1) ιατρός ειδικότητας Οφθαλμολογίας.

Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης και έχουν σταλεί στο Υπουργείο για διορισμό ακόμη:

-Δύο (2) ιατροί ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας

-Ένας (1) ιατρός ειδικότητας Καρδιολογίας

-Ένας (1) ιατρός ειδικότητας Οφθαλμολογίας

-Ένας (1) ιατρός ειδικότητας ΩΡΛ

-Ένας (1) ιατρός ειδικότητας Οδοντιατρικής

Επίσης προκηρύχθηκαν άλλες έξι (6) θέσεις, οι οποίες αφορούν την πρόσληψη ενός (1) ιατρού ειδικότητας Παθολογίας και πέντε (5) ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για τη στελέχωση της Μ.Ε.Θ.. Στόχος μας είναι να ολοκληρωθούν και αυτές οι προσλήψεις εντός του 2017, γι’ αυτό κινούμαστε με την μέγιστη δυνατή ταχύτητα για την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας χωρίς καμία καθυστέρηση και χρονοτριβή.

Εκτός από το μόνιμο ιατρικό προσωπικό, το Νοσοκομείο στελεχώθηκε και με επικουρικό. Συγκεκριμένα, από το 2016 μέχρι και σήμερα, προσλήφθηκαν με τριετή θητεία δώδεκα (12) επικουρικοί ιατροί των κάτωθι ειδικοτήτων:

-Δύο (2) Ιατροί ειδικότητας Μαιευτικής Γυναικολογίας

-Δύο (2) Ιατροί ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας

-Δύο (2) ιατρούς ειδικότητας Καρδιολογίας

-Μία (1) ιατρός ειδικότητας Παθολογίας

-Μία (1) ιατρός ειδικότητας Νεφρολογίας

-Ένας (1) ιατρό ειδικότητας Οφθαλμολογίας

-Ένας (1) ιατρό ειδικότητας ΩΡΛ

-Ένας (1) ιατρό ειδικότητας Ουρολογίας

-Ένας (1) ιατρό ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής

Επίκειται η πρόσληψη ενός (1) ιατρού ειδικότητας Χειρουργικής και ενός (1) ιατρού ειδικότητας Αναισθησιολογίας

Έτσι, με πολύ συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία, αδιαμφισβήτητα τεκμηριώνεται η ανταπόκριση της κυβέρνησης στα αιτήματά μας για την στελέχωση του Νοσοκομείου μας, δημιουργώντας συνθήκες υγειονομικής ασφάλειας.

Με γνώμονα πάντα το κοινό συμφέρον, η Διοίκηση θα εντείνει τις προσπάθειές της, προκειμένου να στελεχωθεί πλήρως το Νοσοκομείο Δράμας και να διασφαλιστεί η αξιοπρεπής, δημόσια, δωρεάν παροχή υπηρεσιών Υγείας στους πολίτες της Δράμας.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΤΣΗΣ