Ο Δήμαρχος Δράμας Χριστόδουλος Μαμσάκος υποδέχτηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου καθηγητές και μαθητές του προγράμματος ERASMUS.

Το συγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ανέλαβε το 1ο ΕΠΑΛ Δράμας με εταίρους της σχολικής σύμπραξης από Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Κροατία και Πολωνία.

Σε χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Δράμας ανέφερε:

«Συγχαίρω θερμά το 1ο ΕΠΑΛ για την συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα.

Πέρα από τα πολλαπλά πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει σε προσωπικό επίπεδο, το Erasmus έχει αποδείξει και μια βαθύτερη, συλλογική αξία: την σημασία της πολυπολιτισμικότητας, της εξωστρέφειας και της ανταλλαγής διαφορετικών προοπτικών».