Την πρωτοβουλία δημιουργίας ηλεκτρονικού φωτογραφικού αρχείου της Δράμας αναλαμβάνει ο Δήμος Δράμας, σε μια προσπάθεια ιστορικής τεκμηρίωσης της τοπικής ιστορίας, μέσω της συγκέντρωσης υλικού που διαχέεται καθημερινά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή βρίσκεται μακριά από το φως της δημοσιότητας σε ιδιωτικά αρχεία και συλλογές.

Η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Α. Τόλιου

Το θέμα θα συζητηθεί στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη 27 Ιανουαρίου, μέσω τηλεδιάσκεψης. Η εισήγηση προς το σώμα έρχεται από το Τμήμα Παιδείας και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού. Εισηγήτρια του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Δράμας κ. Αναστασία Τόλιου.

Στην εισήγηση παρουσιάζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία τη δημιουργία του ηλεκτρονικού φωτογραφικού αρχείου, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα συλλεχτεί το υλικό. Επίσης, επισημαίνεται πως τελικός στόχος είναι το φωτογραφικό αρχείο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Δράμας και θα είναι προσβάσιμο από όλους τους πολίτες.

Αναλυτικά, η υπηρεσιακή εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη δημιουργία του ηλεκτρονικού φωτογραφικού αρχείου έχει ως εξής:

“Η ΔΕΚΠΟΤΑ πριν από 20 χρόνια συνειδητοποιώντας την αξία της φωτογραφίας ως ιστορικού τεκμηρίου έκανε μία απόπειρα να δημιουργήσει συλλογή παλαιών φωτογραφιών της Δράμας. Ξεκίνησε τότε την προσπάθειά της αγοράζοντας από ιδιώτη μία μικρή συλλογή, την οποία εμπλούτισε στη συνέχεια και με άλλο φωτογραφικό υλικό από προσφορές συνδημοτών μας αλλά και από άλλες πηγές.

Στις μέρες μας η ανάπτυξη και η επέκταση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει καταστήσει την κοινοποίηση και διακίνηση παλαιού φωτογραφικού υλικού πολύ ευκολότερη, οπότε και η αναζήτηση και συλλογή φωτογραφιών σχετικών με τη Δράμα από τις ιστοσελίδες του Διαδικτύου είναι πλέον εφικτότερη.

Πολλοί συνδημότες μας δημοσιεύουν καθημερινά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παλιές φωτογραφίες της πόλης, πολλές από τις οποίες είναι άγνωστες και ανέκδοτες, αλλά και φωτογραφικά ντοκουμέντα από τοπία της παλαιότερης Δράμας, ιστορικά γεγονότα, καθώς και στιγμιότυπα από την πολιτιστική, την κοινωνική και την αθλητική δραστηριότητα των Δραμινών.

Δίνεται έτσι μία μοναδική ευκαιρία στον Δήμο μας να δημιουργήσει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα ad hoc, στην οποία θα συγκεντρώσει όλο το πολύτιμο υλικό που κυκλοφορεί χύδην και να συλλέξει με αφορμή το υλικό αυτό σχετικές πληροφορίες και σχόλια. Η ανάγκη για ανάληψη μια τέτοιας προσπάθειας είναι επείγουσα, γιατί σήμερα βρίσκονται ακόμη στη ζωή ακόμη άνθρωποι που θα μπορούσαν να δώσουν πληροφορίες για θέματα π.χ. του Μεσοπολέμου ή της Κατοχής, ενώ σε μερικά χρόνια δεν θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

Στη προσπάθεια αυτή του Δήμου θα κληθούν να βοηθήσουν και οι συμπολίτες μας ανοίγοντας τα ιδιωτικά τους αρχεία και δημοσιοποιώντας ό,τι υλικό έχουν στη διάθεσή τους.

Το αρχείο αυτό θα εμπλουτίζεται καθημερινά και θα είναι στη διάθεση όλων, και ιδίως όσων ασχολούνται με την ιστορία της Δράμας και της περιοχής της.

Το Τμήμα Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Δράμας με το επιστημονικό του προσωπικό θα αναλάβει να φέρει σε πέρας το σημαντικό αυτό πολιτιστικό έργο.

Το υλικό που θα συγκεντρωθεί θα χρονολογηθεί, θα ταξινομηθεί συστηματικά, θα σχολιαστεί κατάλληλα, και στην τελική του μορφή θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Δήμου, ώστε να έχουν πρόσβαση σ’ αυτό όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες. Στη φάση της επεξεργασίας του υλικού το Τμήμα Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου μας θα ανοίξει διάλογο με το σύνολο των συνδημοτών μας εμπλέκοντάς τους σε συζητήσεις σχετικά με τη χρονολόγηση του υλικού, την ταύτιση προσώπων και τόπων και τη διευκρίνιση άλλων λεπτομέρειών υποκινώντας το ενδιαφέρον τους και ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους σε μια πολιτιστική δραστηριότητα που θα έχει ως αποτέλεσμα τη μέγιστη αξιοποίηση κάθε ντοκουμέντου ξεχωριστά.

Κατά τη συλλογή και αξιοποίηση του υλικού το Τμήμα Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου θα συνεργαστεί και με άλλους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, αλλά και με ιδιώτες, που έχουν ως αντικείμενο δράσης τους την αποθησαύριση και διάσωση σχετικού φωτογραφικού υλικού.

Η δραστηριότητα αυτή του Δήμου θα επεκταθεί συν τω χρόνω και στη συλλογή άλλου είδους γραπτών τεκμηρίων που αφορούν στην ιστορία της πόλης μας και της περιοχής της (δημόσιων και ιδιωτικών εγγράφων, εμπορικών καταστίχων, κτλ.), ώστε η πλατφόρμα αυτή να καταστεί μια σημαντική πηγή ιστορικών στοιχείων για την πόλη μας”.

*Το φωτογραφικό υλικό από παλιές εποχής της Δράμας το οποίο περιλαμβάνεται στην ανάρτηση προέρχεται από την ιστοσελίδα του 1ου Γενικού Λυκείου Δράμας (http://1lyk-dramas.dra.sch.gr/arrenon/)