Τα μέλη του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων συνήλθαμε στις 10 Σεπτεμβρίου 2021, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα την πορεία των κινητοποιήσεών μας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ τη συνέχιση των δίωρων διακοπών εργασίας μας

από 9 έως 11 π.μ. από την Τετάρτη, 15-9-2021 έως και την Παρασκευή, 17-9-2021 και ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

1. ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ και ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ του ισχύοντος από το 2016 ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ των Δημοσίων Υπαλλήλων, ως μέσο κάλυψη των τεράστιων κενών, με απόλυτη προτεραιότητα την στελέχωση του Ειρηνοδικείου Θάσου και των δικαστικών υπηρεσιών της Κομοτηνής.

2. ΘΕΡΑΠΕΙΑ των αστοχιών της απόφασης ανακατανομής των οργανικών θέσεων και δη αναφορικά με το Ειρηνοδικείο Δράμας, όπου παρά την τεράστια αύξηση της δικαστηριακής ύλης μειώθηκαν οι οργανικές θέσεις κατά δύο (2) !

3. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ του καταργηθέντος μόνον για τους δικαστικούς υπαλλήλους ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ με τροποποιήσεις στον ΝΟΜΟ του ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ.

4. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ της διατηρούμενης μόνον για τον Δημόσιο Τομέα Εισφοράς Αλληλεγγύης.

5. ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ κατά τρόπο που δεν υποτιμά την προσφορά και την αξιοπρέπειά μας.

6. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ του πρώην Ταμείου Αρωγής.

7. ΑΥΞΗΣΗ (τουλάχιστον διπλασιασμό) ΤΩΝ πενιχρών ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ, για να μπορούν να ανταποκρίνονται χωρίς προσωπικό κόστος στις ανάγκες των καθηκόντων τους.

8. ΕΦΑΡΜΟΓΗ του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων αναφορικά με την (ανύπαρκτη ήδη από το 2000 που νομοθετήθηκε) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ μας.

 

Για τη Γ.Σ.

Η Πρόεδρος

Βαΐα Μίκικη

Η Γραμματέας

Σοφία Θεοφφανίδου