Α.Δ.Ε.Δ.Υ. – ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

 

 

Η Εκτελεστική Γραμματεία του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Δράμας εκφράζει την αλληλεγγύη της στον αγώνα των καθαριστριών του Νοσοκομείου Δράμας.

Μετά από πολλά χρόνια εργασίας κάτω από αντίξοες συνθήκες εργολαβικού καθεστώτος, έγινε δυνατή η εκδίωξη του εργολάβου και η βελτίωση της μισθολογικής και εργασιακής τους κατάστασης.

Δυστυχώς, όμως, ο επικείμενος διαγωνισμός του ΑΣΕΠ ουσιαστικά τις αποκλείει από τη διεκδίκηση των θέσεων στο Νοσοκομείο.

Ζητά:

-Να δοθεί το δικαίωμα σε όλους τους εργαζόμενους στην καθαριότητα, στη σίτιση και στη φύλαξη του Νοσοκομείου και να πάρουν κανονικά μέρος στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, χωρίς αποκλεισμούς.

-Να υπάρξει ισχυρή μοριοδότηση με βάση τα χρόνια εργασίας τους.

-Πλήρη μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα για όλους.

 

Για την Ε. Γ του Ν.Τ της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Ν. Δράμας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Πανίδης Απόστολος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αρναούτης Ιωάννης