Τέσσερις ψηφιακές φόρμες για την υποβολή έκδοσης φορολογικής ενημερότητας, απόδοσης ΑΦΜ, τελών χαρτοσήμου και δήλωσης έναρξης, μεταβολής, διακοπής εργασιών επιχείρησης δημιούργησαν οι υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι οποίες έχουν τεθεί σε εφαρμογή.

Οι φόρμες αυτές μπορούν να αποθηκευθούν και να συμπληρωθούν απευθείας στον υπολογιστή του χρήστη, χωρίς να χρειάζεται να εκτυπωθούν και να συμπληρωθούν χειρόγραφα. Επίσης, όταν επισυνάπτονται στην ψηφιακή πλατφόρμα «Τα αιτήματά μου» του myAADE μπορούν να υποβληθούν χωρίς χειρόγραφη υπογραφή, δεδομένου ότι ο αιτών ταυτοποιείται κατά την είσοδο στην πλατφόρμα μέσω των κωδικών Taxisnet.

Πρόκειται για:

Ηλεκτρονικά και η απόδοση ΑΦΜ, τελών χαρτοσήμου και η έναρξη εργασιών.

1. Την «Αίτηση για χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής», γνωστή και ως Α100. Η αίτηση είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ,  στην ενότητα του καταλόγου εντύπων. Εφόσον δεν είναι εφικτή η έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας με αυτοματοποιημένο τρόπο ( οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν στην εφαρμογή «Τα αιτήματά μου» της ΑΑΔΕ, myaade.gov.gr, και να υποβάλουν την αίτηση ψηφιακά επιλέγοντας τη σχετική διαδικασία. Για την ψηφιακή υποβολή δεν απαιτείται εκτύπωση. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατεβάσουν το αρχείο στον υπολογιστή, να το συμπληρώσουν, να το αποθηκεύσουν και να το επισυνάψουν στην εφαρμογή των αιτημάτων.

2. Την «Αίτηση απόδοσης τελών χαρτοσήμου», Α200, η οποία αποτελεί νέα ενοποιημένη φόρμα για την απόδοση των τελών χαρτοσήμου.

3. Τη «Δήλωση απόδοσης ΑΦΜ και μεταβολής ατομικών στοιχείων», Δ210. Η δήλωση απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που θέλουν να αποκτήσουν ΑΦΜ ή να μεταβάλουν τα ατομικά στοιχεία τους.

4. Τη «Δήλωση έναρξης, μεταβολής, διακοπής εργασιών επιχείρησης», Δ211.

Σημειώνεται ότι μέχρι το τέλος του έτους σχεδιάζεται να επικαιροποιηθούν και να μετατραπούν σε επεξεργάσιμη μορφή pdf περίπου 40 επιπλέον ψηφιακές φόρμες.

Πηγή: kathimerini.gr