Η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, στο πλαίσιο του προγραμματισμού δράσεων στον πολιτιστικό, αθλητικό και κοινωνικό τομέα και της υποβολής αυτών στο Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έτους 2022, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους τοπικούς αρμόδιους πολιτιστικούς, αθλητικούς και κοινωνικούς φορείς, προκειμένου να καταθέσουν σχετικές προτάσεις συνδιοργάνωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι (διοργανωτές φορείς) μπορούν να καταθέτουν τις προτάσεις τους έως τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], ενώ μαζί με την «Αίτηση Συνδιοργάνωσης» της υπηρεσίας, θα πρέπει να συνυποβάλλουν και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (τα οποία αποτυπώνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα, μαζί με τις σχετικές επισημάνσεις).
Η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή της σχετικής αίτησης & του απολογιστικού δελτίου είναι:

Στο ως άνω πλαίσιο, οι προτάσεις που θα κατατεθούν, θα πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια:

  • Να προέρχονται από τοπικούς συλλόγους/φορείς που έχουν επιδείξει έως τώρα αξιόλογη δράση.
  • Να είναι ευρείας απήχησης/ υπερτοπικής σημασίας και να μην υπηρετούν ιδίους σκοπούς.
  • Να συνδράμουν στην οικονομική, πολιτιστική και αθλητική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.
  • Να επιδιώκουν τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους.
  • Να παρουσιάζουν ανταποδοτικό χαρακτήρα απέναντι στις τοπικές κοινωνίες.
  • Να συμβάλλουν στην προαγωγή της κοινωνικής ευαισθησίας και του ανθρωπισμού.
Για περαιτέρω διευκρινήσεις, οι φορείς μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας και στον τηλεφωνικό αριθμό 2521351322.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ