ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

 

 

Με σκοπό την πιστοποίηση των καταρτιζομένων του ΔΙΕΚ ΓΝ Δράμας, του προσωπικού του ΓΝ Δράμας, καθώς και πολιτών, σας ενημερώνουμε πως το ΔΙΕΚ του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας προτίθεται να διοργανώσει σεμινάριο εκπαίδευσης στην Βασική Υποστήριξη της Ζωής (BLS), πιστοποιημένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC).

Το κόστος συμμετοχής θα καθοριστεί από τον αριθμό των συμμετεχόντων (όσοι περισσότεροι οι συμμετέχοντες, τόσο μικρότερο το κόστος) και θα κυμαίνεται περίπου στα 20-25 ευρώ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τόσο οι επαγγελματίες υγείας, όσο και οι απλοί πολίτες. Για τη συμμετοχή δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις ή δεξιότητες. Η εκπαίδευση θα υλοποιηθεί από πιστοποιημένους εκπαιδευτές της ΕΕΕΠΦ (Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας), στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΓΝ Δράμας.

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός εκπαιδευομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΔΙΕΚ ΓΝ Δράμας (τηλ. 2521350279). Οι εργαζόμενοι στο ΓΝ Δράμας, προς διευκόλυνσή τους, μπορούν να απευθύνονται στους προϊσταμένους των τμημάτων τους.

Καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται η 16/01/2018.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

α.α.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΑΖΑΡΟΓΛΟΥ

Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας