Η ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ

ζητά:

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ

 Απαραίτητα προσόντα:

  • Απόφοιτος ανώτατης εκπαίδευσης (ΑΕΙ)
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής (γραπτή & προφορική)
  • Άριστη γνώση ERP, Microsoft Office (excel, word)
  • Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
  • Μεθοδικότητα, ευελιξία και ομαδικό πνεύμα

Επιθυμητά Προσόντα:

  • Δεύτερη γνώση ξένης γλώσσας
  • Γνώση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
  • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, θα θεωρηθεί προσόν

Η εταιρία  προσφέρει:

  • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
  • Άριστο εργασιακό περιβάλλον σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο οργανισμό

Αποστολή Βιογραφικών:

Υπ’ όψιν  κας Ηλιάνας Ματσούκη

[email protected]