ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

 

  • «Στο πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης της επιστημονικής έρευνας διδακτορικών και μεταδιδακτορικών ερευνητών που ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015»

 

Ο Βουλευτής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος συνυπέγραψε με άλλους 40 Βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ερώτηση προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Παιδείας σχετικά με την υποχρέωση υλοποίησης του γ’ κύκλου προκήρυξης θέσεων υποτροφιών από το Ι.Κ.Υ. στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας».

Στην ερώτηση που κατατέθηκε με πρωτοβουλία των Βουλευτών Γιάννη Γκιόλα και Κώστα Μάρκου, οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν πως στις 14 Δεκεμβρίου 2015 το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και ο τότε Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης ενεργοποίησαν τα προγράμματα υποτροφιών για τους υποψήφιους διδάκτορες και τους μετά – διδακτορικούς ερευνητές, μέσω ΙΚΥ, το οποία χρηματοδοτούνταν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα κάλυπταν, με επαναλαμβανόμενες προσκλήσεις, όλη την προγραμματική περίοδο.

Με την πρωτοβουλία αυτή, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε εμπράκτως ότι θεωρεί τους νέους επιστήμονες ως το σημαντικότερο κεφάλαιο που διαθέτει η κοινωνία για την ανάπτυξη της οικονομίας. Για το σκοπό αυτό, επένδυσε στη στήριξή τους με την υλοποίηση δράσεων κατευθυνόμενων προς την αντιστροφή της τάσης φυγής του δυναμικού αυτού τμήματος της ελληνικής οικονομίας στο εξωτερικό, καθώς και προς τη διαμόρφωση ενός σταθερού και με διάρκεια στο χρόνο πλαισίου, μέσω επαναλαμβανόμενων προσκλήσεων, για τη στήριξη των νέων ερευνητών.

Όπως σημειώνουν οι Βουλευτές, έως την εκπνοή της κυβερνητικής θητείας του ΣΥΡΙΖΑ, είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και επιλογής των επιτυχόντων υποψηφίων και είχαν υλοποιηθεί ο α’ και ο β’ κύκλος των προγραμμάτων υποτροφιών. Στο πλαίσιο του α’ κύκλου, προκηρύχθηκαν, πράγματι, 211 θέσεις υποτροφιών και στο πλαίσιο του β’, ακόμη 700.

Μέχρι και το Φεβρουάριο του 2020, οι πληροφορίες που έχουν δοθεί από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών στους υποψήφιους διδάκτορες, που εναγώνια αναμένουν την προκήρυξη των υποτροφιών του γ’ κύκλου και οχλούν συχνά το ίδρυμα ρωτώντας σχετικά με το χρόνο της υλοποίησής του, συνίσταντο στο ότι η πραγματοποίηση του γ’ κύκλου αναμένεται άμεσα. Δυστυχώς όμως, η τελευταία ενημέρωση, κατά το μήνα Μάρτιο είναι ότι ο γ’ κύκλος ματαιώνεται και δεν θα δοθεί.

Οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τονίζουν πως η πραγματικότητα της πανδημίας κατέδειξε ότι, τώρα περισσότερο από ποτέ, τα ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να επενδύσουν στη γνώση και έρευνα, στην επιστήμη και στην καινοτομία, ενώ η οικονομική και κοινωνική κρίση που αναγκαία συνοδεύει την πανδημία και που πρόκειται να οδηγήσει σε βάθεμα της ύφεσης δεν μπορεί να συνιστά, για μια ακόμη φορά, δικαιολογία για την μη ενίσχυση και υποστήριξη της γνώσης και της έρευνας και των νέων επιστημόνων.

Στο πλαίσιο αυτό οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ρωτούν τους Υπουργούς αν θα υλοποιήσουν άμεσα τον γ’ κύκλο προκήρυξης θέσεων υποτροφιών από το Ι.Κ.Υ. και αν σχεδιάζει άλλα μέτρα στήριξης των νέων ερευνητών και επιστημόνων.