ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

 

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, όσον αφορά τον ετήσιο προγραμματισμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων όλων των σχολικών μονάδων, παρακαλείσθε όσοι (φορείς, οργανισμοί, υπηρεσίες, ΜΚΟ, ΑΕΙ, επιστημονικές ενώσεις, περιφέρειες, δήμοι, Μητροπόλεις, πολιτιστικοί – μορφωτικοί ή αθλητικοί σύλλογοι, σχολικές μονάδες κλπ) ενδιαφέρεσθε για συνεργασία με το Μουσικό Σχολείο Δράμας κατά το επόμενο σχολικό έτος, 2018-19, να μας ενημερώσετε μέχρι και τις 20 Μαΐου 2018, αποστέλλοντας τις προτάσεις σας ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά.

Στόχος είναι – εκτός από τον έγκαιρο ετήσιο προγραμματισμό των πάσης φύσεως δράσεων του Σχολείου μας, ώστε να μην παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία τής σχολικής μας μονάδας – και η έγκρισή τους από τον Σύλλογο Διδασκόντων, ώστε στην έναρξη της σχολικής χρονιάς να έχει συνολική εικόνα των επικείμενων δράσεων.