Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ ανακοινώνει ότι από στις 29/09/2023 υπεγράφη σύμβαση συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας ΑΜΘ, και του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΠΘ για την εφαρμογή του Προγράμματος γενετικής βελτίωσης και ανάδειξης των παραγωγικών ιδιοτήτων των εκτρεφόμενων προβάτων, στην Περιφέρεια ΑΜΘ.

Βασικό αντικείμενο του προγράμματος είναι η δημιουργία δικτύου τεχνικής και κτηνιατρικής υποστήριξης για τη γενετική βελτίωση και ανάδειξη των παραγωγικών ιδιοτήτων των εκτρεφόμενων προβάτων στη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με στόχο να αναπτυχθεί ένα πρότυπο εκτροφής που θα αντικατοπτρίζει και θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες των διαφορετικών συστημάτων εκτροφής των προβάτων στην Περιφέρεια.

 1. Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλει καθοριστικά:
 • Στην αναβάθμιση του γενετικού υλικού της εκτροφής σε συνδυασμό με την καλύτερη διαχείριση των γεννητόρων κάθε ποιμνίου.
 • Στην μείωση του κόστους εκτροφής με ταυτόχρονη αύξηση των αποδόσεων των παραγόμενων ζώων σε επίπεδο παραγωγής γάλακτος και κρέατος αλλά και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ζώων.
 • Στην δημιουργία ανθεκτικών ζώων σε ασθένειες του προσβάλουν την εκτροφή.
 • Στην διασφάλιση της βιωσιμότητας των εκτροφών.
 • Στην μείωση της εξάρτησης των παραγωγών για εισαγωγές γεννητόρων από την υπόλοιπη χώρα ή το εξωτερικό.
 1. Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:
 • Αξιολόγηση εκτροφών – Επιλογή των εκτροφών και γεννητόρων –Εκπαίδευση κτηνοτρόφων
 • Δειγματοληψίες ζωοτροφών και γάλακτος – Αξιολόγηση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων και ανάπτυξη ενός προγράμματος ολιστικής διαχείρισης στις εκτροφές.
 • Δημιουργία και οργάνωση βάσης δεδομένων
 • Εφαρμογή τεχνητής σπερματέγχυσης – έλεγχος πρώιμης διάγνωσης εγκυμοσύνης

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες στα τηλέφωνα 2521351221 (ΔΡΑΜΑ), 2513503420 (ΚΑΒΑΛΑ), 2541350372 (ΞΑΝΘΗ), 2531350458 (ΡΟΔΟΠΗ), 2551357190 (ΕΒΡΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ), 2552022451 (ΕΒΡΟΣ-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ).