Τι προβλέπουν οι προτάσεις των 14 Προέδρων των Ξενοδοχειακών Ενώσεων Μελών Ορεινής – Ηπειρωτικής Ελλάδα