ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

 

  • Απόλυτη δικαίωση για τη σοβαρότητα και τη συνέπεια με την οποία αντιμετώπισε το πρόβλημα η Δημοτική Αρχή του Θ. Ζεκερίδη
  • Άξια συγχαρητήριων η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, η οποία υπό την πολιτική καθοδήγηση της αρμόδιας Αντιδημάρχου κυρίας Κυριακής Παπαζώτου, προχώρησε στην εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών και στην έκδοση αδειοδοτήσεων για την ένταξη του έργου

 

Τη χρηματοδότηση ενός εμβληματικού έργου για τον Δήμο Δοξάτου ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Δράμα, την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Πέτσας. Συγκεκριμένα, από πόρους του Υπουργείου και συγκεκριμένα το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» θα υλοποιηθεί το έργο «Κατεδάφιση παλιού και ανέγερση νέου κτιριακού συγκροτήματος Γυμνασίου –Λυκείου Καλαμπακίου Δήμου Δοξάτου», προϋπολογισμού 4.950.000 ευρώ.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για τον Δήμο Δοξάτου, το οποίο εδώ και χρόνια παρέμενε άλυτο, αλλά πλέον έχει δρομολογηθεί η επίλυσή του, επαναφέροντας την ποιότητα και την ασφάλεια στις συνθήκες μάθησης των παιδιών που φοιτούν στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο Καλαμπακίου. Άλλωστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δοξάτου (24 Μαΐου 2021), είχε αποφασιστεί το νέο Γυμνάσιο – Λύκειο Καλαμπακίου να αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα του Δήμου, μετά την επιβολή ανώτατου ορίου χρηματοδότησης για κάθε Δήμο από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», με βάσει πληθυσμιακά κριτήρια. Έτσι, στη λίστα με τα προτεινόμενα για χρηματοδότηση έργα, το συγκεκριμένο ήταν στην πρώτη θέση, σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δοξάτου.

Η Δημοτική Αρχή του κ. Θέμη Ζεκερίδη δικαιώνεται απόλυτα για τη σοβαρότητα και τη συνέπεια με την οποία αντιμετώπισε το θέμα, ενώ η πρόσφατη εξέλιξη αποτελεί λόγο για απόδοση συγχαρητηρίων στις υπηρεσίες του Δήμου Δοξάτου, καθώς η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για να επέλθει η ένταξη του έργου εκπονήθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, υπό την πολιτική καθοδήγηση της αρμόδιας Αντιδημάρχου κυρίας Κυριακής Παπαζώτου.

Το ιστορικό της υπόθεσης και οι ενέργειες της Δημοτικής Αρχής για το νέο Γυμνάσιο-Λύκειο Καλαμπακίου

Το Γυμνάσιο Λύκειο Καλαμπακίου ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 220/11/76759 (ΦΕΚ 1158 β’ 1976) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και το κτήριο κατασκευάστηκε το έτος 1978 και έκτοτε λειτούργησε εκεί αδιάκοπα έως το 2016.

Λόγω της παλαιότητας του κτηρίου και της άμεσης ανάγκης επεμβάσεων επισκευής και συντήρησης αποφασίστηκε η εκτέλεση του έργου «Βελτίωση κτιριακών υποδομών των εκπαιδευτικών μονάδων Δ.Ε .Καλαμπακίου Δήμου Δοξάτου» με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Π.Ε.Π.) Α.Μ.Θ. 2007-2014.

Το συγκεκριμένο έργο δεν ολοκληρώθηκε και η ένταξη χρηματοδότησης της πράξης στο Π.Ε.Π. Α.Μ.Θ. ανακλήθηκε, γιατί κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου διαπιστώθηκε η ύπαρξη διαβρωμένων στοιχείων σκυροδεμάτων και οπλισμών και δόθηκε εντολή για την διακοπή των εργασιών.

Κατόπιν των ανωτέρω ευρημάτων, αποφασίστηκε ο έλεγχος της αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας του κτηρίου και ανατέθηκε η εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας του σχολικού συγκροτήματος. Σύμφωνα με το πόρισμα της μελέτης στατικής επάρκειας, διαπιστώθηκε ότι το κτήριο του σχολικού συγκροτήματος δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του στόχου ανασχεδιασμού ο οποίος επιλέχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ) και η φέρουσα ικανότητα του κτηρίου δεν είναι επαρκής. Προκειμένου το κτήριο να καλύψει τις απαιτήσεις ανασχεδιασμού που ορίστηκαν σύμφωνα με το πόρισμα της εκπονηθείσας μελέτης απαιτούνταν ένα πλήθος παρεμβάσεων το οποίο περιελάμβανε εργασίες αποκατάστασης διαβρωμένων οπλισμών (πλήρη αντικατάσταση ή καθαρισμό) υποστυλωμάτων και εξωτερικών δοκών, αποκατάσταση τοπικών ανεπαρκειών με προσθήκη λαμαρινών (S235), κατασκευή περιμετρικών μανδυών σκυροδέματος κατηγορίας C30/37 σε όλα τα υποστυλώματα του κτιρίου σε όλους τους ορόφους, την κατασκευή νέων τοιχωμάτων σε σύνδεση με τον υπάρχον φέρον οργανισμό, την κατασκευή μανδυών εκτοξευόμενου σκυροδέματος σε υφιστάμενα τοιχία και σε δοκούς, κατασκευή περιμετρικών δοκών κλπ.

Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή του Δήμου Δοξάτου, με Δήμαρχο τον κ. Δημήτρη Δαλακάκη, αποφάσισε τη μεταστέγαση του Γυμνασίου Καλαμπακίου στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής και του Λυκείου Καλαμπακίου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο (παλαιό σχολείο) Καλαμπακίου αντίστοιχα.

Ενάμιση χρόνο αργότερα, με την υπ’αριθμ.238/24-10-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δοξάτου αποφασίστηκε ομόφωνα η δωρεάν παραχώρηση του υπ’ αριθμ.20Α οικοπέδου του Ο.Τ. 2Α Καλαμπακίου στην Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (ΚΤΥΠ Α.Ε.) για την μελέτη-κατασκευή ενός νέου κτηριακού συγκροτήματος για την στέγαση του Γυμνασίου-Λυκείου Καλαμπακίου

Σε συνέχεια της απόφασης και όταν ζητήθηκαν διευκρινήσεις από την ΚΤΥΠ ΑΕ για να μπορέσει να προχωρήσει στην εκπόνηση των μελετών, αυτές φέρεται να μη δόθηκαν ποτέ από πλευράς Δήμου. Παρόλα αυτά, ο πρώην Δήμαρχος ανακοίνωσε πολλές φορές ότι βρήκε λύση στο πρόβλημα, εμπλέκοντας ακόμη και τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο, όμως τίποτε ουσιαστικό δεν έγινε κατά τη διάρκεια της θητείας του, πέρα από τις φωτογραφίες που λήφθηκαν…

Με την ανάληψη καθηκόντων από τον Δήμαρχο κ. Θέμη Ζεκερίδη έπρεπε η προσπάθεια για την κατασκευή ενός νέου σχολικού συγκροτήματος, με το οποίο θα επιλύονταν οριστικά το πρόβλημα, να ξεκινήσει από το μηδέν. Έτσι, έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να εξασφαλιστεί νέο κτηριολογικό πρόγραμμα από το Υπουργείο Παιδείας λόγω ελλείψεων του αρχικού και με την υπ’αριθμ.37501/Α2/13-03-2020 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας εκδόθηκε το νέο προτεινόμενο κτιριολογικό πρόγραμμα για το σχολικό συγκρότημα Γυμνασίου-Λυκείου δυναμικότητας 220 μαθητών, συνολικού ελάχιστου εμβαδού περίπου 2.500,00 μ2.

Εκείνη την περίοδο οι προτεινόμενες λύσεις ήταν δύο:

α. η ενίσχυση του φέροντα οργανισμού του υφιστάμενου κτηρίου, της ανακατασκευής του στο σύνολο του και της επέκτασής του σύμφωνα με το κτιριολογικό πρόγραμμα και

β. η κατεδάφιση του υφιστάμενου κτηρίου και η κατασκευή ενός νέου κτηρίου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα στοιχεία των δύο προτεινόμενων λύσεων, προτάθηκε ως βέλτιστη η ανέγερση ενός νέου σύγχρονου σχολικού συγκροτήματος για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών. Η πρόταση αυτή ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και η υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης του έργου.

Το έργο περιλαμβάνει τρία υποέργα. Το πρώτο αφορά την κατεδάφιση και την ανέγερση του κτηρίου ως μία ενιαία πράξη. Αυτό έγινε με πρόταση της Διοίκησης.

Το δεύτερο υποέργο περιλαμβάνει τη διαμόρφωση του αύλειου χώρου και το τρίτο τον απαιτούμενο εξοπλισμό για τη λειτουργία του σχολείου.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δοξάτου λαμβάνοντας υπόψη τον οδηγό μελετών σχολικών κτηρίων της ΚΤΥΠ και με την σημαντική συμβολή των υπαλλήλων της, ολοκλήρωσε την αρχιτεκτονική μελέτη του νέου κτηρίου σύμφωνα με το προτεινόμενο κτηριολογικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας. Στη συνέχεια, προχώρησε στην εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών και αδειοδοτήσεων. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το όλο εγχείρημα, το οποίο μπορεί να έμοιαζε με ουτοπία, έφερε σε πέρας με απόλυτη επιτυχία μια μικρή Τεχνική Υπηρεσία ενός μικρού σχετικά Δήμου. Σημαντική, βέβαια, ήταν και η συμβολή της Διοίκησης του Δήμου και κυρίως της Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κυρίας Κυριακής Παπαζώτου, η οποία εξ αρχής έδωσε τις κατευθυντήριες γραμμές και στάθηκε πλήρως στο πλευρό των εργαζομένων που ενεπλάκησαν με το θέμα.

Τελικά, προκειμένου να είναι δυνατή από τον Δήμο Δοξάτου η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την κατασκευή ενός νέου σχολικού κτηρίου ανακλήθηκε η υπ’ αριθμ 238/2017 απόφαση του Δ.Σ. Δοξάτου σύμφωνα με την οποία παραχωρήθηκε στην ΚΤΥΠ Α.Ε. δωρεάν και κατά πλήρες δικαίωμα χρήσης το υπ’ αριθμ. 20Α οικόπεδο του Ο.Τ.2Α Καλαμπακίου για την ανέγερση σχολικού κτηρίου Γυμνασίου-Λυκείου Καλαμπακίου. Παράλληλα, αποφασίστηκε η ανέγερση νέου κτηριακού συγκροτήματος Γυμνασίου -Λυκείου Καλαμπακίου, η κατεδάφιση του υφισταμένου σχολικού κτηρίου και η διατήρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων.

Τι έχει αναφέρει για το νέο σχολείο ο Δήμαρχος Θ. Ζεκερίδης

Για το θέμα του νέου σχολείου στο Καλαμπάκι, είχε αναφερθεί σε δύο συνεντεύξεις του στην εφημερίδα «Εργασία… συν» ο Δήμαρχος Δοξάτου κ. Θέμης Ζεκερίδης.

Συγκεκριμένα, στις 14 Ιανουαρίου 2021 (αρ. φύλλου 691), μιλώντας στην «Εργασία… συν», ο κ. Ζεκερίδης είχε πει: «Δεν υπήρχε καμία μελέτη για το Γυμνάσιο Λύκειο Καλαμπακίου, ούτε δωρεά του ίδιου (σ.σ. Δ. Δαλακάκη), ούτε από την υπηρεσία, η οποία θα μας έδινε την δυνατότητα να την υλοποιήσουμε άμεσα. Για το έργο δεν είχε εξασφαλιστεί καμία απολύτως χρηματοδότηση, μόνο φωτογραφίες και μεγάλες δηλώσεις».

Επίσης, στο πλαίσιο συνέντευξής του στην εφημερίδα «Εργασία… συν» (18 Φεβρουαρίου 2021, αρ. φύλλου 696), ο Δήμαρχος Δοξάτου είχε αναφέρει: «Και φυσικά είναι αστείο να μιλάμε για έτοιμες μελέτες και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για το Γυμνάσιο – Λύκειο Καλαμπακίου για το οποίο γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια αποκλειστικά με πρωτοβουλία δική μας, προκειμένου να πετύχουμε τη λύση του προβλήματος, που δεν είναι άλλη από τη δημιουργία ενός σύγχρονου εκπαιδευτηρίου. Αυτό αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα στις επιλογές μας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα (20 Δεκεμβρίου 2021), ο Δήμαρχος Δοξάτου κ. Θέμης Ζεκερίδης, σε δηλώσεις του στα τοπικά Μ.Μ.Ε., είχε εκφράσει την αισιοδοξία του για ένταξη προς χρηματοδότηση το επόμενο χρονικό διάστημα του έργου «Κατεδάφιση παλιού και ανέγερση νέου κτηριακού συγκροτήματος Γυμνασίου –Λυκείου Καλαμπακίου Δήμου Δοξάτου».

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Δοξάτου, «καθημερινά παρακολουθούμε τις αναρτήσεις που γίνονται από το Υπουργείο. Φαίνεται ότι αυτή την στιγμή αναρτούνε και χρηματοδοτούν αποφάσεις οι οποίες πάρθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής αξιολόγησης του Οκτωβρίου. Το δικό μας το έργο αξιολογήθηκε το Νοέμβρη. Πέρασε από την Επιτροπή αξιολόγησης. Υπάρχει εισήγηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών να το υπογράψει και να το ανακοινώσει. Βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση». Ακόμη, ο κ. Ζεκερίδης σημείωσε: «Από την ώρα που ξεκίνησα, θεώρησα ότι αυτό θα γίνει. Τώρα μπορεί να μου πούνε ότι το “θα” είναι εύκολο. Είμαι έτοιμος το “θα” να το δω να γίνεται».

Τι έχει αναφέρει για το Γυμνάσιο – Λύκειο Καλαμπακίου η Αντιδήμαρχος Κ. Παπαζώτου

Στο πλαίσιο συνέντευξή της στην εφημερίδα «Εργασία… συν» (Πέμπτη 1 Απριλίου 2021, αρ. φύλλου 702), η Αντιδήμαρχος του Δήμου Δοξάτου κα Κυριακή Παπαζώτου είχε ερωτηθεί για το Γυμνάσιο – Λύκειο Καλαμπακίου και ποια είναι αλήθεια για την υπόθεση, καθώς για πολλά χρόνια ακούγονταν πολλά.

Απαντώντας η κα Παπαζώτου είχε αναφέρει τα εξής:

«Η αλήθεια είναι πάντα μία. Δεν υπήρχε καμία έτοιμη μελέτη για την κατασκευή σχολικού κτηρίου, δεν υπήρχε καν σωστό κτηριολογικό πρόγραμμα. Όλα τα δεδομένα δείχνουν ότι το πρόβλημα αυτό δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ από την προηγούμενη διοίκηση όπως θα έπρεπε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η αδιάφορη στάση της, μη απαντώντας σε έγγραφο που έστειλε η ΚΤΥΠ Α.Ε. στο Δήμο, ζητώντας διευκρινήσεις για να προχωρήσει στην εκπόνηση μελετών, κάτι που ποτέ δεν έγινε και όπως καταλαβαίνετε δεν εκπονήθηκαν και μελέτες ποτέ.

Αυτή η Δημοτική Αρχή έδειξε την απαιτούμενη σοβαρότητα. Από την πρώτη μέρα αναδείξαμε ως πρώτο θέμα την επίλυση του προβλήματος, στην πρώτη επίσκεψή μας στον Περιφερειάρχη αλλά και στην Κυβέρνηση αναζητώντας χρηματοδοτικά εργαλεία τόσο για την εκπόνηση μελετών όσο και για το έργο. Στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε η περίπτωση της χρηματοδότησης μελετών τις οποίες ανέλαβε να εκπονήσει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Πραγματικά ένα δύσκολο για τις δυνατότητες ενός Δήμου εγχείρημα και όμως κατορθώσαμε στο χρονικό αυτό διάστημα να εκπονήσουμε τις απαραίτητες μελέτες για να καταθέσουμε προς χρηματοδότηση μία ώριμη πρόταση.

Η Τεχνική Υπηρεσία έκανε αυτό που έμοιαζε ακατόρθωτο, με σωστή οργάνωση και μέσα σε συνθήκες ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος. Με αυτό τον τρόπο κερδίσαμε τον χρόνο που θα απαιτούσαν οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την εκπόνηση των μελετών από εξωτερικούς μελετητές, γεγονός πολύ σημαντικό διότι δεν έχουμε περιθώριο για άλλο χαμένο χρόνο.

Μια που μου παρέχετε η δυνατότητα να αναφερθώ και σε κάποιες αναλήθειες που έχουν ειπωθεί γι’ αυτό το θέμα, σχετικά με την αναγκαιότητα ή μη λήψης νέας απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η απόφαση που πήραμε πριν λίγες μέρες σαφώς δεν ήταν μια απόφαση για να εκπονηθούν οι μελέτες από την ΚΤΥΠ Α.Ε. όπως είχε με παλαιότερη απόφαση ζητηθεί, αλλά μια απόφαση για να ανακληθεί η προηγούμενη που παραχωρούσε το οικόπεδο στην ΚΤΥΠ Α.Ε. και ταυτόχρονα να αποφασιστεί η κατεδάφιση του παλιού και ανέγερση νέου σχολείου σε ένα ενιαίο έργο, κάτι το οποίο ποτέ δεν είχε αποφασιστεί πριν».

Σημαντικές χρηματοδοτήσεις και άλλων έργων του Δήμου Δοξάτου από το Υπουργείο Εσωτερικών

Το έργο για το νέο Γυμνάσιο – Λύκειο Καλαμπακίου δεν είναι το μοναδικό του Δήμου Δοξάτου, το οποίο λαμβάνει γενναία χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Υπενθυμίζεται πως στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» έχει ενταχθεί το έργο Βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου του Δήμου Δοξάτου», προϋπολογισμού 6.126.000 ευρώ. Η απόφαση της έγκρισης χρηματοδότησης από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Στέλιο Πέτσα δόθηκε στις 3 Ιουνίου 2021.

Παράλληλα, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων χρηματοδοτείται η ανακατασκευή του Κλειστού Γυμναστηρίου του Δοξάτου με συνολικό ποσό ύψους 1.320.000,00 ευρώ. Η συγκεκριμένη αθλητική εγκατάσταση, λόγω ακαταλληλότητας, δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας από το 2013, αλλά με την επικείμενη ανακατασκευή και τον εκσυγχρονισμό του γυμναστηρίου, θα αποτελεί κόσμημα για το Δοξάτο, εξυπηρετώντας με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες των αθλητών και των αθλητικών σωματείων.

Για τις συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις είχαν προηγηθεί συναντήσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Στέλιου Πέτσα με τον Δήμαρχο κ. Θέμη Ζεκερίδη και την Αντιδήμαρχο του Δήμου Δοξάτου κα Κυριακή Παπαζώτου, παρουσία του Βουλευτή Ν.Δ. Νομού Δράμας κ. Κωνσταντίνου Μπλούχου.

Επίσης, ο Δήμος Δοξάτου χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών (πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ») με 600.000 ευρώ (740.000 ευρώ ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου) για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 4 γηπέδων ποδοσφαίρου (Καλαμπακίου, Κυργίων, Δοξάτου και Αγ. Αθανασίου).

Τέλος, ο Δήμος Δοξάτου έχει λάβει χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών ύψους 820.000 ευρώ για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών παλαιότερων ετών.

Συνολικά μέσα σε αυτά τα περίπου 2 χρόνια, η Δημοτική Αρχή του Δήμου Δοξάτου έχει διεκδικήσει και έχει λάβει χρηματοδοτήσεις ύψους περίπου 15 εκ. ευρώ.