ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ

 

 

Το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Δράμας, ως αρμόδια υπηρεσία για την εποπτεία και τον έλεγχο των πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωνικής φροντίδας σωματείων, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, ενημερώνει ότι δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΔΑ: 6ΤΒΠ4653Π4-4Κ8), η εγκύκλιος του Πλαισίου Λειτουργίας του Αθλητικού Τουρισμού, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης και υποστήριξης του Αθλητικού Τουρισμού και των Εναλλακτικών Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής, τα ενδιαφερόμενα σωματεία μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση για τις σχετικές δράσεις τους, η οποία κυμαίνεται από 1.000 έως 5.000 ευρώ, εφόσον πιστοποιηθούν μέσω του Τμήματος Αθλητικού Τουρισμού και Εναλλακτικών Δραστηριοτήτων Μαζικού Αθλητισμού, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και εγγραφούν στο αντίστοιχο Ηλεκτρονικό Μητρώο.

Υποστηριζόμενες εκδηλώσεις-δράσεις από το Υπουργείο είναι:

  1. Εκδηλώσεις – δράσεις Αθλητικού Τουρισμού: θεωρούνται όλες εκείνες κατά τις οποίες πραγματοποιείται προσέλευση συμμετεχόντων από άλλες περιοχές, εντός της ελληνικής επικράτειας, είτε από άλλες χώρες.

Στις ως άνω εκδηλώσεις, δεν περιλαμβάνονται αγώνες και συναντήσεις αγωνιστικού αθλητισμού, που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα από αναγνωρισμένες ή μη ομοσπονδίες.

  1. Δράσεις Εναλλακτικών Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής: θεωρούνται οι δράσεις που αφορούν στη συμμετοχή των πολιτών σε εναλλακτικές δραστηριότητες άθλησης και αναψυχής.

Στόχο του Υπουργείου αποτελεί η δημιουργία ενός Ηλεκτρονικού Εθνικού Αθλητικού Χάρτη για τον Αθλητικό Τουρισμό, όπου θα καταχωρούνται όλα τα σημαντικά αθλητικά γεγονότα σε επίπεδο γεωγραφικού διαμερίσματος, με σκοπό την προβολή και την αξιοποίησή τους, καθώς και η συγκρότηση ενός Δικτύου Συνεργαζόμενων Φορέων στον Αθλητικό Τουρισμό, για τη σχετική διοργάνωση και υποστήριξη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοθέση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού http://gga.gov.gr/athlitismos/ataa

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ