ΚΡΙΘΗΚΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ

Στη θέση του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης παρέμεινε ο Υποστράτηγος κ. Νικόλαος Μενεξίδης, μετά τις πρόσφατες κρίσεις στην Ελληνική Αστυνομία.

Αρχικά, υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου κ. Μιχαήλ Καραμαλάκη και τη συμμετοχή του Αντιστρατήγου του Σώματος κ. Ανδρέα Δασκαλάκη και Αντιστρατήγου του Στρατού Ξηράς, συνεδρίασε το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων και έκρινε τους Υποστρατήγους Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, μεταξύ των οποίων και τον κ. Μενεξίδη, ο οποίος κρίθηκε διατηρητέο στο βαθμό που κατείχε.

Στη συνέχεια, με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Μιχαήλ Καραμαλάκη, έγιναν οι τοποθετήσεις των Υποστρατήγων της Ελληνικής Αστυνομίας, με τον Υποστράτηγο κ. Μενεξίδη να παραμένει στη θέση του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Α.Μ.Θ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Μενεξίδης υπηρετεί στη συγκεκριμένη θέση από τον Μάρτιο του 2015.