ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού παρατείνεται για τρεις (3) μήνες η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων των προγραμμάτων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ( ΚΕΑ) και Επιδόματος Στέγασης, οι οποίες θα έπρεπε να επανυποβληθούν εντός των μηνών: Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2020 και Ιανουάριος 2021.

Ακολούθως αποτυπώνεται: Α. ο μήνας έγκρισης των αιτήσεων που παρατείνονται, Β. ο μήνας αρχικής επανυποβολής τους και Γ. ο μήνας επανυποβολής μετά την τρίμηνη παράταση.

Α. Μήνας έγκρισης – Β. Μήνας Αρχικής Επανυποβολής – Γ. Μήνας Επανυποβολής μετά την παράταση

Μάιος 2020 – Νοέμβριος 2020 – Φεβρουάριος 2021

Ιούνιος 2020 – Δεκέμβριος 2020 – Μάρτιος 2021

Ιούλιος 2020 – Ιανουάριος 2021 – Απρίλιος 2021

Τονίζεται ότι:

1. Σε περίπτωση που υποβληθεί νέα αίτηση, τότε αυτή η εγκεκριμένη νέα αίτηση θα ισχύσει κανονικά.

2. Εάν ο δικαιούχος έχει ξεκινήσει τη δημιουργία αίτησης , η οποία όμως παραμένει σε κατάσταση «ΝΕΑ», χωρίς να γίνει η οριστική υποβολή της, τότε θα ανανεωθεί αυτόματα η ισχύς της προηγούμενης εγκεκριμένης αίτησης.

3. Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτό μήνυμα στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην αίτηση, για την αυτόματη παράταση της ισχύος των αιτήσεων τους.