ΜΕ ΓΟΡΓΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΠΡΟΧΩΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

Ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAPAG) συνεχίζει την υλοποίηση του διαπεριφερειακού προγράμματος ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ, Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | Δωρεά Οχημάτων Κοινής Ωφέλειας με την παράδοση ακόμη τεσσάρων εκχιονιστικών οχημάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται στο πλαίσιο των εθελοντικών Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων του ΤΑΡ, εστιάζοντας στην προστασία και την ασφάλεια των πολιτών, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, και στην περιβαλλοντική διαχείριση.

Η συνολική επένδυση ξεπερνά τα €10 εκατ., είναι δηλαδή από τις μεγαλύτερες που πραγματοποιεί ο ΤΑΡ στις τοπικές κοινότητες από τις οποίες διέρχεται. Και αφορά σε 90 περίπου οχήματα κοινής ωφέλειας: ασθενοφόρα, απορριμματοφόρα και οχήματα καθαρισμού δρόμων, δασικά οχήματα, εκχιονιστικά, και οχήματα πολιτικής προστασίας. Οχήματα δηλαδή που εξυπηρετούν ουσιαστικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και ανταποκρίνονται σε σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν στον ΤΑΡ φορείς και εκπρόσωποι των κοινωνιών αυτών.

Τα τέσσερα εκχιονιστικά είναι οχήματα-πολυμηχανήματα με κίνηση σε όλους τους τροχούς. Εκτός από τον εκχιονιστικό μηχανισμό και τις αλατιέρες, συνδυάζουν τις ιδιότητες χλοοκοπτικού, κοπτικού και μηχανήματος κλαδέματος. Κατά συνέπεια, αναμένεται να υποστηρίξουν τις τοπικές αρχές σε ό,τι αφορά τον καθαρισμό χιονιού και πάγου το χειμώνα, καθώς και τη συντήρηση πάρκων και δημόσιων χώρων καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Τα οχήματα παρέλαβε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Θεόδωρος Καρυπίδης, ο οποίος αναφέρθηκε κατά την τελετή παράδοσης-παραλαβής στην άψογη συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του αγωγού σημειώνοντας ότι «Οι κινήσεις αυτές όχι μόνο ενδυναμώνουν τις συνέργειες, αλλά δίνουν και μια προοπτική. Ο αγωγός πρέπει να γίνει αγωγός φιλίας και συνεργασίας». Παράλληλα, αναφέρθηκε σε μία ακόμα σημαντική Κοινωνική και Περιβαλλοντική Επένδυση που υλοποιείται από τον ΤΑΡ στην Περιφέρεια, και αφορά στην οικονομική στήριξη 2 μεταπτυχιακών προγραμμάτων στον τομέα της Ενέργειας που προσφέρουν το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

Τον ΤΑΡ εκπροσώπησε ο Υπεύθυνος Τοπικών Κοινωνιών για τη Δυτική Μακεδονία, κ. Μιχάλης Γκοσλιόπουλος, που αναφέρθηκε στη σημασία του προγράμματος ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ, Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ για την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας. Επίσης, ευχαρίστησε θερμά την Περιφέρεια για τη συνεργασία, χάρη στην οποία παραδόθηκαν έγκαιρα τα οχήματα, ολοκληρώνοντας μία σημαντική πρωτοβουλία και μία μεγάλη επένδυση για την περιοχή.